Artalk.cz

Velká Británie plánuje snížit finance na umělecké vzdělávání

Odborná a umělecká obec ve Velké Británii protestuje proti rozsáhlým škrtům uměleckého vzdělávání ve prospěch jiných „více hodnotných“ oborů. Britská vláda plánuje snížit rozpočet na umělecké vzdělávání na vysokých školách a univerzitách v rámci školního roku 2021–2022 o padesát procent. Advokátní organizace Public Campaign for the Art vytvořila petici, která vyzývá vládu, aby upustila od škrtů a uznala hodnotu umění a uměleckého vzdělávání. Do středy 5. května petici podepsalo více než dvacet tři tisíc signatářů.

Goldsmiths Pimlott Building, Londýn. Zdroj: Wikimedia Commons

Na začátku tohoto roku předložil ministr školství Gavin Williamson návrh, podle kterého má financování z Úřadu pro studenty (OFS) – nezávislého regulátora vysokoškolského vzdělávání – být sníženo o polovinu pro studenty umění, designu, hudby, tance, dramatu a divadelního umění, mediálních studií a archeologie během akademického roku 2021–2022. Článek v deníku Artforum uvádí, že tyto obory jsou hodnoceny jako „vysoce nákladné“ a s malou prioritou oproti oborům vědeckým, technologickým, inženýrským a matematickým, hodnoceným jako „vysoce nákladné, ale hodnotné“.

Podle návrhu se má financování „nestrategických“ subjektů snížit z 36 milionů na 19 milionů liber, a to v rámci celkového rozpočtu OFS, který se oproti předchozímu roku mírně navýšil z 1,47 miliardy na 1,48 miliardy liber. Umělecká obec upozorňuje, že tato změna ještě více prohloubí stávající krizi způsobenou odchodem Velké Británie z EU, která podle deníku The Guardian vedla k větší izolovanosti britské umělecké scény a uměleckého vzdělávání a odtržení malých regionů od možnosti čerpat podpůrné granty z Evropské unie.

K navrhovaným škrtům se vyjádřila řada ostrovních umělců. Irský autor Garrett Lynch na Twitteru uvedl, že kreativní průmyslová odvětví přispěla v roce 2018 na britskou ekonomiku částkou 111,7 miliardy liber. Umělci Bob a Roberta Smith pro The Art Nespaper situaci dále komentovali, že tyto škrty povedou jen k dalšímu rozdělení společnosti.

Jak uvádějí organizátoři petice: „Jedná se o útok na budoucnost britského umění, na tvůrčí potenciál příští generace a na lidi, kteří organizují naše přední umělecké akce ve světě. […] Namísto segregace a devalvace umění by měla vláda zachovat investice do tvůrčích dovedností a zajistit, aby byly umělecké kurzy široce dostupné a náležitě podporované.“

Termín možných připomínek a konzultací o plánovaných škrtech v rozpočtu byl 6. května. OFS uvedlo, že před finálním rozhodnutím vezme v úvahu odpovědi univerzit, studentů a dalších subjektů. Mluvčí The Slade School of Fine Art v Londýně pro The Art Newspaper uvedl, že kvituje větší mediální zájem o tento citelný zásah do financování uměleckého vzdělávání, na který škola upozorňuje od března 2021. Situace pro vysoké školy a umělecké obory však nevypadá příznivě. Mluvčí ministerstva školství pro The Guardian sice uvedl, že se navrhované reformy dotknou pouze malé části příjmů vysokých škol, přesto ze strany ministerstva není patrný zájem o změnu. „Naše navrhované reformy mají vliv pouze na dodatečné financování přidělené některým kreativním subjektům a jsou navrženy tak, aby směřovaly peníze daňových poplatníků na subjekty, které podporují dovednosti, jež tato země potřebuje,“ dodal mluvčí ministerstva.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *