Artalk.cz

Teplo horiaceho krbu

Čo sa zmenilo v uvažovaní o teple? Bude nám ešte teplejšie? Roztopíme sa? Kedy a kde nám teplo evokuje ešte niečo príjemné? Výstava Local Warming Kataríny Hládekovej si kladie tieto, ale aj ďalšie otázky s tým súvisiace. Autorka sa téme venuje dlhodobo a reflektuje nové súvislosti pojmu pyrocén. Cez predmety každodennosti, ktoré asociujú motívy ohňa, otepľovania a tepla, nám predkladá vizuálne obrazy, objekty a texty, ktoré pálčivo proklamujú klimatický kolaps, píše Erik Vilím.

Teplo horiaceho krbu

Umenie s environmentálne motivovaným poukazom či apelom je tu prítomné približne od 70. rokov minulého storočia. V poslednej dekáde túto agendu prebrali mainstreamové médiá, popkultúra, ale dokonca aj niektoré politické reprezentácie. Pre vizuálne umenie to znamená čeliť viacerým otázkam. Musí prehodnotiť svoje smerovanie v rámci pomoci zemi. Zdá sa totiž, že výstavy zhrňujúce informačné grafy o klimatickej kríze či proklamujúce rôzne scenáre vývoja jednoducho nefungujú. Umenie v mene angažovaných ambícií nadobúda takmer inštrumentálnu funkciu. Stáva sa akýmsi informačným sprostredkovateľom vedeckých faktov, a to bez výraznej premeny návykov už tak presvedčeného publika. V našom lokálnom prostredí to znamená apelovať na princípy udržateľnosti, avšak v galériách a múzeách, ktoré sa potýkajú už s bazálnymi problémami udržateľnosti vlastného fungovania.

Jedným zo šťastnejších východísk je smerovanie umeleckej stratégie na hľadanie hlbších filozofických a psychologických zdôvodnení aktuálnej ekologickej krízy. To je aj príklad výstavy Kataríny Hládekovej s príznačným názvom Local Warming v galérii Medium, ktorá sa zaoberá v našom prostredí známym pojmom pyrocén. Autorský záber Hládekovej ide hlbšie a namiesto popisu aktuálneho stavu sa zameriava na estetickú a psychologickú stránku vnímania vizuálnych evidencií klimatického kolapsu – obrazov ohňa. Využíva možnosti hlbšej umeleckej reflexie estetizácie záberov horiacej zeme, ako aj následnej anestetizácie väčšinovej spoločnosti a politického sektora. Výstava je príkladom koherentne fungujúceho celku, v ktorom sú objekty každodennosti, akými sú napríklad krb, spacák, deka alebo voda, prepojené s autorkiným esejistickým textom s názvom Osobný sprievodca pyrocénom. Ten vytvára myšlienkový rámec pre pochopenie výstavy ako mediálneho celku a je zároveň sieťou, v ktorej sa špekulatívne splietajú odkazy na popkultúru a filozofiu. Motívy ohňa či otepľovania sú prítomné taktiež v starších prácach umelkyne. V samotnej expozícii autorka divákom a diváčkam „dávkuje“ zdelenie cez známe predmety a znepokojivo tým transformuje ich pôsobenie. Predposlednou vetou textu Osobný sprievodca pyrocénom je tvrdenie, že „Túto výstavu pravdepodobne nikto nikdy neuvidí“. Je dobré, že sa tak nakoniec nestalo.


Katarína Hládeková: Local Warming / kurátorka: Zuzana Janečková / Galéria Medium / Bratislava / 20. 4. – 9. 5. 2021

Foto: Leontína Berková (Fotoreport k výstave si môžete pozrieť tu.)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *