Artalk.cz

TZ: Antikvariát a klub Fiducia – program květen 2020

Antikvariát a klub Fiducia – program květen 2020 / Ostrava / 4. 5. 2020

7 X 7 ZPŮSOBŮ KORONÁRNÍ CIRKULACE – PONDĚLÍ 18. 5. / 18.00 Zahájení výstavy ve vitrínách Ostravice-Textilie s kurátory i umělci.
Byl to jen sen? Skupinové kóma? Nebo náhodná hibernace? Podivně vlezlé ticho všude kolem pozvolna zaniká. Je čas se zhluboka nadechnout a rozproudit krev v žilách!
Spolek Fiducia se proto rozhodl, že i přes stále trvající restriktivní opatření dotýkající se všech kulturních institucí přispěje k okysličení kulturní nabídky v centru města tím, že po dohodě s majitelem Ostravice-Textilie, Danielem Zemanem, a umělcem
a kurátorem Lukášem Klebercem znovuobnoví činnost 1_7 gallery sídlící ve vitrínách tohoto bývalého obchodního domu.
Od 18. května letošního roku poskytne Fiducia vitríny neziskovým ostravským galeriím a pomůže jim s přípravou uměleckého projektu, ve kterém 7 kurátorů ve spolupráci se 7 umělci představí ve vitrínách galerie 7 ostravských neziskových galerií — Jámu 10, Nibiru, Duklu, Saigon, GAFU, Fotografickou galerii Fiducia a Galerii Dole.
Podobně jako koronární cirkulace, která přispívá k okysličení myokardu a zajišťuje jeho správné fungování, fungují i neziskové galerie — pumpují energii, invenci a— inspiraci do srdečního svalu ostravské kultury tak, aby tloukl pravidelně, spolehlivě a nepřerušovaně.
Výstava potrvá do konce srpna 2020.
VEŘEJNÁ SOUTĚŽ NA PAMĚTNÍ DESKU VĚNOVANOU OSTRAVSKÝM OBĚTEM KOMUNISTICKÝCH REPRESÍ OD STŘEDY 20. 5.
Spolek Fiducia ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu, zástupci politických vězňů 50. let, Sokolem a Gymnáziem Olgy Havlové vypisuje 20. května 2020 veřejnou soutěž na pamětní desku, která bude věnována obětem ostravského monstrprocesu Buchal a spol.
Toto soudní divadlo navazovalo na politický proces s Miladou Horákovou
a komunističtí propagandisté jím chtěli veřejnost přesvědčit o tom, jak důmyslně bylo pražskými „protistátními živly“ (údajně připravujícími převrat či novou válku) ohroženo „ocelové srdce republiky“. Zřetelným záměrem bylo především ochromit oponenty režimu a zastrašit svobodně smýšlející občany. Ve čtyřech ostravských návazných procesech tak bylo nakonec souzeno 90 lidí a zcela nespravedlivě zde padly čtyři tresty smrti, další vysoké tresty doživotí a mnohaletých těžkých žalářů. Deska bude umístěna na zeď Čapkovy sokolovny, kde proces probíhal. Na realizaci desky bude vypsána soutěž ve výši 20 000,- Kč (na vše včetně zhotovení a osazení). Náklady budeme krýt z vlastních zdrojů, respektive z daru Marka a Jana Przybylových. Slavnostní odhalení vítězného návrhu by se mělo odehrát v září 2020. Samotné odhalení bude zakomponováno do dvoudenního cyklu akcí připomínajících nejen tuto smutnou událost, ale také perzekuci sokolů za nacistické i komunistické totality a zneužití sokolovny k takto hanebnému činu.. Veškeré informace k soutěži zveřejníme 20. května na webu www.krasnaostrava.cz.

OKRÁŠLENÍ BYLINKOVÉ ZAHRÁDKY A PAMĚTNÍ DESKY MLÝNA, KŘEST BULLETINU KRÁSNÁ OSTRAVA
Ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu.
ČTVRTEK 21. 5. / 18.00
Přijďte s námi upravit bylinkovou zahrádku na Mlýnské ulici, jež byla poškozena při rekonstrukci fasády, zasadit květiny k pamětní desce mlýna a podniknout i jedno guerillové okrášlení. Pokřtíme také jarní číslo bulletinu Krásná Ostrava, které vyšlo
v období vyhlášení pandemie koronaviru. Sraz v 18.00 před Fiducií, rukavice s sebou.

PASTRŇÁK
Výstava malíře Petra Pastrňáka v Galerii Dole.
OD PONDĚLÍ 25. 5.
„Pro malíře Petra Pastrňáka, severomoravského rodáka (narodil se 17. 2. 1962 ve Frýdku-Místku) neplatí v umělecké práci dané jistoty. Každým obrazem, ať již ho vytváří na plátno nebo na papír, pokouší své možnosti a otevírá se očekáváním.
Na připravovaných výstavách je zachycen stav malířova malování v posledních letech, s větší či menší připomínkou minulosti. Mezi současnými pracemi bych rád upozornil na plátna, zobrazující posvátnou indickou horu, pod kterou našel Petr svůj nový domov. Již delší čas totiž střídá život v Čechách s dlouhodobými, stále se prodlužujícími, pobyty v jižní Indii. Být tam ho naplňuje osvobodivým pocitem — prostě je, pracuje na zahradě, žije. Myslím, že něco z toho pocitu se dostalo právě na obrazy, na kterých tamní posvátnou horu zachytil.“ (Z textu Martina Dostála)
Výstava se uskuteční bez vernisáže, neboť autor z důvodu opatření proti koronaviru nemůže přicestovat do ČR. Kurátor: Martin Dostál

MIROSLAV MYŠKA AKTY 1970—2000 – pokračování výstavy ve Fotografické galerii Fiducia
DO 31. KVĚTNA
Základním rysem Myškovy fotografické tvorby je proměnlivost, hravost, empatie a zvídavost. Charakterizuje ji dětská, místy až nezodpovědná neposednost, která nedovoluje tvůrci usadit se jednom místě, stavět na osvědčených postupech a dosažených metách. Torza, akty-koláže i akty v krajině ve formě černobílých torz či barevné akty vytvořené technikou digitální koláže představují svébytné vizuální obrazy. (Z textu Jiřího Pavelky)

DALŠÍ POETICKÉ CEDULKY NEJEN V CENTRU
Od začátku května budete moci nejen v centru Ostravy potkávat další poetické cedulky, na nichž najdete básně českých i světových autorů, věnované naději, smyslu lidské existence a radosti z bytí. Básně pro vás tentokrát vybrala veřejnost, kterou jsme vyzvali pomocí facebooku k zasílání básní o lidské naději a odvaze. Moc děkujeme všem, kteří nám své oblíbené básně poslali. Děkujeme také náměstkyni primátora Kateřině Šebestové za darování pevnějších dřevěných špejlí k básničkám, které kvůli zavřeným obchodům nešly sehnat. Díky tomu jsme nakonec mohli ze všech vámi poslaných básní udělat poetické cedulky. Díky patří také Fajnové dílně za vyrobení bukových špejlí a ředitelce Knihovny města Ostravy Miroslavě Sabelové za darované modelářské špejle.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *