Artalk.cz

Otevřený dopis vyzývající ke zrušení výběrového řízení ředitele/ku Galerie Benedikta Rejta v Lounech

V otevřeném dopise, který je adresován hejtmanovi a členům Rady Ústeckého kraje, se skupina odborníků, architektů a umělců vyjadřuje k vypsanému výběrovému řízení na obsazení funkce ředitele/ky Galerie Benedikta Rejta v Lounech. Elektronickou petici proti neprodloužení smlouvy ředitelce Alici Štefančíkové podepsalo již dříve na 200 lidí.

Galerie Benedikta Rejta v Lounech. Foto: Palu, Wikimedia Commons

Otevřený dopis – výzva ke zrušení výběrového řízení

Vážený pane hejtmane, vážení členové Rada Ústeckého kraje, vážení zastupitelé Ústeckého kraje, vyzýváme Vás tímto dopisem ke zrušení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Galerie Benedikta Rejta v Lounech a k prodloužení smlouvy Ústeckého kraje s dosavadní ředitelkou PhDr. Alicí Štefančíkovou z těchto důvodů:

1. Důvody provozní

Vzhledem k pravděpodobnému ekonomickému vývoji, vyvolanému pandemií COVID 19 a opatřeními vládního usnesení č. 106/2020 Sb., respektive Usnesení vlády České republiky č. 247 o přijetí krizového opatření, je podle našeho mínění velkým provozním hazardem uskutečnit shora zmíněné výběrové řízení, které podstatně zhorší finanční dopady „koronavirové“ krize na chod Galerie Benedikta Rejta v Lounech. Už vzhledem k organizační složitosti řízení GBR je jisté, že náklady nejen na samotný průběh výběrového řízení, ale i náklady na seznámení se s provozem a profilem GBR vítěze výběrového řízení přinejmenším zbrzdí na dobu nejen měsíců, ale spíše let chod této galerie. Jakákoli osoba, která by vyšla vítězně z výběrového řízení, by se nutně po neúnosně dlouhou dobu seznamovala s chodem galerie, což by ekonomicky poškodilo GBR právě v období, kdy bude hrát klíčovou roli akutní „restart“ této instituce. A to jsme zcela odhlédli od neprovozních stránek vedení galerie.

2. Důvody právní

Klíčový pro další chod GBR, respektive pro nutné obnovení Pamětní síně Emila Filly, je právní spor, vedený z iniciativy PhDr. Alice Štefančíkové s majitelem zámku v Peruci. Nikdo „nový“ si nemůže osvojit znalosti věcného a právního pozadí tohoto sporu v takovém časovém rozpětí, jež je nutné k úspěšnému dovedení do zdárného konce. Zásluhou právního zástupce GBR JUDr. Františka Kosíka se spor vyvíjí příznivě ve prospěch galerie a odchod dosavadní ředitelky by mohl tento směr zvrátit, neboť je do budoucna nutná úzká součinnost JUDr. Františka Kosíka a PhDr. Alice Štefančíkové.

3. Důvody ekonomické

Ekonomická krize, o jejíž podobě si zatím nedovedou učinit představu ani ekonomové, protože půjde rovněž o to, jak dlouhá a vážná bude koexistence populace s virem SARS CoV-2, bude vyžadovat osobu, která má dlouholeté zkušenosti s chodem galerie. Pomineme-li zjevnou účelovost vypsaného výběrového řízení, pak je zde zřejmá iracionalita, s níž se vypisuje výběrové řízení v době, kdy má ve svém čele GBR velmi kompetentní a v odborných kruzích uznávanou osobnost.

Vážení, pokud na Vás neúčinkovaly všechny dosud vznesené argumenty týkající se odborných a lidských kvalit PhDr. Alice Štefančíkové, formulované v petici i dalších formách nesouhlasu s vyhlášením výběrového řízení, pak by bylo užitečné věnovat se argumentům, jež jsou úzce svázané s velmi nelehkým překonáváním těžké ekonomické krize, jež nás nevyhnutelně čeká. Všechna úskalí, jimž byla GBR nucena čelit, ať už se to týkalo či týká statických problémů či sporům s majitelem zámku v Peruci, jenž nerespektuje věcné břemeno a zničil pracně zbudovanou expozici Emila Filly pod záminkou neodborně prováděné „rekonstrukce“ zámku, ukazují, že dosavadní ředitelka v sobě spojuje vysoce odborné, organizační, provozní i ekonomické schopnosti. Navzdory všem nepříznivým vnějším podmínkám si GBR vybudovala za léta vedené PhDr. Štefančíkové renomé, které nerespektují vyhlašovatelé výběrového řízení.

Věříme, že zvážíte náš návrh na prodloužení smlouvy PhDr. Alice Štefančíkové a zrušení výběrového řízení natolik zodpovědně, aby nedošlo k nastíněným problémům, jež by ohrozily do budoucna chod této galerie. Právě naše těžká krize, která teprve nastane, až přestanou dominovat epidemiologické ohledy, je příležitostí zbavit se všech úzce osobních zájmů, které se vždy v minulosti obracely v delším časovém úseku vůči těm, kteří je prosazovali na úkor zájmů veřejných. Prosazování úzce osobních zájmů je vždy spojeno s útokem na ty, kteří jsou schopni a ochotní naopak prosazovat zájmy veřejnosti. Nejen kvůli kontinuitě, ale hlavně kvůli nelehké budoucnosti, považujeme za nutné zrušit hazardní podnik vypsání výběrového řízení. Věříme, že najdete odvahu k rozhodnutí, jež bude ve prospěch instituce, která je významnou kulturní položkou nejen Ústeckého kraje, ale České republiky.

 

PhDr. Michal Janata

ak. mal. Pavol Andraško

prof. Ing. arch. Mirko Baum

ing. arch. Tomáš Bezpalec

MgA. Ondřej Císler

ak. mal. Igor Hlavinka

PhDr. Jiří Horský

soch. Rebeka Kloudová

Ing. arch. Jakub Koňata

doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc., emeritní rektor AVU

MgA. Jonáš Krýzl

prof. RNDr. Petr Kulhánek CSc.

doc. MgA. Ivo Mathé, emeritní rektor AMU

ak. mal. Michal Matzenauer

Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil

ak. mal. Petr Nikl

Ing. arch. MgA Jan Novotný

ing. Tomáš Novotný

Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, děkan FUA TUL Liberec

ak. soch. Jura Plieštik

PhDr. JUDr. Jiří Plos

prof. MgA. Rudolf Prekop

Jan Ságl

Robert Seidl

doc. Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D.

PhDr. Martin Souček, Ph.D.

prof. Ing. arch. Ján Stempel

prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.

akad. arch. Michal Šrámek

prof. PhDr. Rostislav Švácha

PhDr. Jaromír Zemina

Jasan Zoubek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *