Artalk.cz

Otevřený dopis Společnosti Jindřicha Chalupeckého Národní galerii Praha

Publikujeme otevřený dopis, který generální ředitelce Národní galerie Praha Anne-Marii Nedoma zaslala Společnost Jindřicha Chalupeckého ve věci zrušení podzimní výstavy finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého. Národní galerie Praha včera prostřednictvím médií ohlásila, že ruší s odvoláním na situaci vyvolanou koronavirem většinu výstav naplánovaných na druhou půlku letošního roku. 

Vážená paní Nedoma,

dne 1. 4. 2020 jsem od Vás obdrželi dopis, ve kterém informujete Společnost Jindřicha Chalupeckého (SJCh) o odstoupení od letošní výstavy Ceny Jindřicha Chalupeckého (CJCh), která měla být otevřena 15. 10. 2020 ve Veletržním paláci – Národní galerii Praha (NGP). Rozhodnutí odůvodňujete mimořádnými okolnostmi pandemie viru COVID-19. Jakkoli si uvědomujeme závažnost situace a její dopad na kulturní instituce, Vaše jednání nás překvapilo. Zatímco velká část kulturních institucí i poskytovatelé dotací projevují snahy o co největší zmírnění negativních dopadů aktuální situace na jednotlivé organizace, umělkyně a umělce a další aktéry a přistupují k podpůrným opatřením a programům, Vámi reprezentovaná instituce jako by se vydávala opačným směrem. Uvědomujeme si, že je nezbytné primárně zajistit samotný chod instituce a zabezpečit zaměstnance, což při velikosti NGP není snadný úkol. Nicméně zrušení plánovaného programu půl roku před jeho konáním, navíc bez jakékoliv diskuse o možných alternativách, jednoznačně poškodí vystavující umělkyně a umělce i partnerskou organizaci a NGP tím také přijde o tradičně hojně navštěvovaný a odborně i mediálně reflektovaný projekt.

Vašemu kroku nepředcházelo žádné jednání, nezmiňujete se ani o možném vývoji situace, posunutí termínů nebo jiných změnách, které by umožnily letošní ročník navzdory ztíženým podmínkám ve spolupráci s NGP realizovat. Narušujete tak dlouholeté partnerství mezi Národní galerií Praha a Společností Jindřicha Chalupeckého, v rámci kterého jsme ve spolupráci s Vašimi zaměstnanci dlouhodobě usilovali o odpovídající prezentaci CJCh v NGP. Navzdory současnému vývoji věříme, že by se nejprestižnější české ocenění pro vizuální umělkyně a umělce mělo konat právě na půdě této instituce, popřípadě dalších předních uměleckých institucí v regionech ČR, jako je v současnosti Moravská galerie v Brně.

Dovolujeme si Vás upozornit, že letošní ročník CJCh je již v pokročilém stádiu příprav. Umělkyně a umělci po čítají s konkrétními výstavními prostory, pro které připravují mnohdy site-specific umělecká díla. Již proběhla také první fáze práce na výstavní architektuře a úpravě výstavních prostor, v součinnosti se zaměstnanci NGP. Zahraničními hostkami letošního ročníku jsou renomované umělkyně Pauline Boudry a Renate Lorenz, jejichž výstavu v NGP podpořil mimo jiné německý Institut für Auslandsbeziehungen, partnerem výstavy je také přední berlínská instituce n.b.k. Výstava pro NGP není ve srovnání s jinými výstavními projekty ani přílišnou ekonomickou zátěží – podle domluvených podmínek NGP na letošní ročník měla přímými náklady přispět částkou 150 000,- Kč, zatímco SJCh jako malá nezisková organizace do projektu investuje v rámci přímých nákladů částku zhruba desetkrát vyšší.

Zrušení výstavy v termínu, ve kterém by se s největší pravděpodobností přes současné restrikce konat mohla, je pro všechny zúčastněné strany velice nepříjemnou zprávou, která se netýká jen aktuálního ročníku CJCh, ale obecněji důvěry současné umělecké scény v Národní galerii Praha.

Žádáme Vás proto o odůvodnění Vašich kroků a možnost další diskuse nad řešením vzniklé situace.

 

S pozdravem,

Karina Kottová, ředitelka a předsedkyně správní rady Společnosti Jindřicha Chalupeckého

Ondřej Horák, Charlotta Kotíková, Lenka Lindaurová, Michal Pěchouček, Tomáš Pospiszyl, Ondřej Stupal, členové správní rady Společnosti Jindřicha Chalupeckého

Komentáře

    • Silvie Šeborová

    V letech 2015-2019 jsem působila v Moravské galerii (instituci, která se střídá s NGP v hostování finalistů ceny) na pozici, v jejíž gesci bylo domlouvat a organizovat doprovodné a edukační programy a starat se o PR a marketing. Přes rozdílné postoje k některým otázkám jsme s Karinou Kottovou a jejími kolegyněmi a kolegy vždy našli řešení, jak danou problematiku uchopit a ve vzájemné komunikaci a domluvě na spolupráci a plnění závazků, které spadaly do mé kompetence, nikdy nenastal žádný zásadní problém.

  1. Původní komentář (a reakce na něj) se dvěma zprávami, pod nimiž byla podepsána generální ředitelka Národní galerie Praha Anne-Marie Nedoma, byl na server vložen anonymně pod účtem „Garant“ a byl redakcí Artalku smazán.
    Děkujeme za pochopení,
    redakce Artalk.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *