Artalk.cz

TZ: Adéla Waldhauserová

Adéla Waldhauserová / Living Color 16-1546 / Galerie Monomach / Brno / 24. 10. – 9. 11. 2019

Barva jako entita a zástupce živé hmoty k nám promlouvá nejistým hlasem. Vyjadřuje pýchu, pochybnosti, obavy i naději.

Rozpíná se a mizí. Institut Pantone vyhlašuje každoročně barvu roku, pro rok 2019 byla zvolena Living Coral 16-1546, „Společenská a temperamentní, taková je přirozená povaha této barvy. Symbolizuje naši přirozenou potřebu optimismu a radostných snah.”

Přirozená barva umírajících korálů, přirozený trend. Adéla Waldhauserova se aktuálně ve své tvorbě zabývá tématem autenticity prožitku a ambivalentním vztahem k dočasnosti.

Výstava se koná v rámci výstavního bloku – K obrazu svému: vizuální transfer a autenticita díla
Další tematický okruh se zaměřuje na problematiku vnímání pojmů originality a autenticity v současném umění. Na první pohled velmi široké a poměrně obecné téma, tak nabízí celou dlouhou řadu možností a úhlů pohledu, jímž ho lze uchopit. Nabízí širokou škálu možných uměleckých východisek, jež z této situace vnikají, přičemž mohou v sobě reflektovat různé podoby vztahů a kontextu, ať už se jedná o různou povahu vztahu „učitele a žáka“, problematiku přejímání určitých „modních trendů“ a specifických vizuálních odkazů, případně jejich znovuobjevování, oživování a přehodnocování. Monomach se rozhodl téma zařadit do svého programu z důvodu, že aktuálnost těchto otázek roste s dobou stále více přesycenou obrovským množstvím všemožných vizuálních podnětů, s nimiž lze nakládat do různé míry vědomě, ale mohou fungovat i podprahově. Zabýváme se tak mimo jiné i často užívanými principy citace či apropriace, případně snaze se v tomto ohledu nějakým způsobem vyhraňovat. Blok rovněž zasáhne i do často probírané a mnohdy ambivalentně vnímané oblasti originality v kontextu autorského práva.
kc/ Dana Kinclová, Monika Rygálová, Daniel Nováček

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *