Artalk.cz

Laureáty VI. ročníku Ceny Věry Jirousové jsou Viktor Čech a Matěj Forejt

Cena Věry Jirousové pro začínající a etablované kritiky vizuálního umění uzavírá již šestý ročník. V kategorii začínajících kritiků získal cenu Matěj Forejt. Laureátem ceny v kategorii etablovaných kritiků a za přínos oboru se pak stal kurátor, teoretik a kritik Viktor Čech.

Viktor Čech. Foto: Adéla Waldhauserová

Odborná porota zasedala ve složení: kritik a kurátor Jiří Ptáček, který se stal vítězem Ceny Věry Jirousové v roce 2015, dále umělec Aleš Čermák a laureátka CVJ pro začínající kritiky z roku 2015, bývalá šéfredaktorka portálu Artalk.cz Klára Peloušková. Poslední ze čtveřice porotců je slovenská spisovatelka a překladatelka Michaela Rosová.

Mezi nominovanými v kategorii etablovaných kritiků a za přínos oboru byli Zuzana Krišková, Matěj Forejt, Martin Vrba, Anna Remešová, Damás Gruska, Karolína Jirkalová, Josef Ledvina, Milena Bartlová, Martin Vaněk, Petra Hlaváčková, Jan H. Vitvar, Viktor Čech a Anežka Bartlová. V kategorii mladých a začínajících kritiků umění se se svým soutěžním textem letos přihlásilo 17 autorů a autorek.

Porota ocenila kurátora, teoretika, kritika a pedagoga Viktora Čecha za jeho dosavadní publicistickou činnost a schopnost dlouhodobě se věnovat a interpretovat konkrétní fenomény v současném umění. Dále za schopnost setrvávat na pozicích nezávislého kritika umění a se svým pověstným nasazením rozšiřovat a obohacovat představy o roli a podobě kritického uvažování.

Letošní laureát obdrží ocenění výtvarně zpracované umělcem Markem Therem, roční předplatné časopisů Art Review, Art+Antiques, FlashArt CZ/SK, Fotograf Magazine a blogu jestevetsikritik.cz, poukázku na nákup knih v knihkupectví Artmap a vybrat si také může podporu publikační a badatelské činnosti (rezidence / publikace / překlad atp.) produkovanou Cenou Věry Jirousové.

V letošním roce se porota Ceny Věry Jirousové rozhodla udělit cenu pro začínající kritiky Matěji Forejtovi za text Benátky speciál: … a kéž bys to měl tak těžké jako já. Forejtův text porota ocenila za postižení základních problémů české účasti na této významné přehlídce současného umění (58. mezinárodní bienále umění v Benátkách). A Forejta za nasazení a odvahu formulovat kritické soudy a pojmenovávat rozporuplné aspekty nejen české výtvarné scény.

Laureát v kategorii začínajících kritiků obdrží ocenění výtvarně zpracované umělcem Markem Therem, roční předplatné časopisů Art Review, Art+Antiques, FlashArt CZ/SK, Fotograf Magazine a blogu jestevetsikritik.cz a rezidenční pobyt (5 dní včetně dopravy a diet) v jednom ze středoevropských Českých center.

Slavnostní vyhlášení VI. ročníku se odehrálo v rámci festivalu 4+4 dny v pohybu ve středu 9. října v prostoru Desfourského paláce. Ceremoniálu předcházela performativní přednáška Viktora Čecha Bezradný kritik pořádaná v rámci doprovodného programu CVJ. Performativním vyhlášením provázeli umělci Sláva Sobotovičová a David Fesl.

Viktor Čech (*1980)

Viktor Čech je kurátor, kritik a teoretik současného umění. Dlouhodobě se zabývá performativními projevy v současném umění a jeho přesahy do oblasti tance či experimentálního divadla. Jeho výzkum vyústil v publikaci Choreografický moment v současném umění vydanou v letošním roce. Výtvarné kritice se věnuje systematicky a své texty publikuje v tištěných i elektronických médiích, jako jsou Art+Antiques, Artalk.cz, Flash Art, A2 či dříve Ateliér. Jako kurátor se podílel na provozu několika galerií (mj. Karlin Studios či I.D.A.) a realizoval řadu výstavních projektů, v poslední době např. Mystika hygieny (Oblastní galerie Liberec), Hearing Economy (GAMU Praha), Topografie pozornosti (spolu s Lenkou Sýkorovou, Galerie Hraničář), Chiasmus (Pragovka Gallery, Praha), Harvesting Darkness (Centrum pro současné umění Futura, Praha) a další. Jako externí kurátor připravuje společně s Lenkou Sýkorovou výstavní projekty pro prostor ochozu haly pod bazénem v Oblastní galerii v Liberci a od roku 2005 se jako kurátor podílí na přehlídce Videokemp. Pedagogicky působí na Katedře výtvarné výchovy PedF UK v Praze. Vystudoval dějiny umění na FF UK a v současnosti je doktorandem na FUD UJEP v Ústí nad Labem.

Matěj Forejt (*1993)

Matěj Forejt je kritik, kurátor a teoretik současného umění a filmu. Je redaktorem odborného časopisu Iluminace, působí v oddělení filmové výchovy Národního filmového archivu a externě spolupracuje s filmovými festivaly. Jako kritik a kurátor se zaměřuje na vystavování animace a pohyblivého obrazu. Pravidelně publikuje v periodikách věnovaných vizuálnímu umění a filmu, jako jsou Artalk.cz, Iluminace či H_aluze. Zabývá se rovněž kulturou bývalé Německé demokratické republiky a její pozicí po znovusjednocení Německa. V této souvislosti absolvoval výzkumnou cestu v rámci Galerie Rudolfinum Curatorial Research Trip 2017. Vystudoval filmová studia na FF UK v Praze a teorii a dějiny moderního a současného umění na UMPRUM v Praze.

CENA VĚRY JIROUSOVÉ

Cílem ceny určené začínajícím a již etablovaným kritikům výtvarného umění je zviditelnit tento v českém prostředí dosud málo reflektovaný obor, podpořit začínající autory a současně poukázat na práci těch, kteří jsou pro oblast umělecké kritiky dlouhodobým přínosem. Cena, nesoucí jméno české básnířky, kritičky a historičky umění Věry Jirousové (1944–2011), vznikla v roce 2012 díky spolupráci Mezinárodního centra současného umění MeetFactory a platformy INI Project s Českými centry, z iniciativy umělce a kurátora Dušana Zahoranského. Spolupořadateli ceny a hlavními mediálními partnery jsou časopis Art+Antiques a portál Artalk.cz, mezi další partnery patří A2larm, Artmap.cz, Artyčok.tv, Flash Art CZ/SK a Fotograf Magazine.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *