Artalk.cz

Umění dnes také stávkuje za klima

K celosvětové stávce za klima se připojily také kulturní a umělecké instituce, kulturní pracovníci a pracovnice a weby. Chtějí tak upozornit na proměny globálního klimatu, které pociťujeme již dnes a k nimž zatím česká politická reprezentace zaujímá spíše vlažný postoj.

Zatímco v ulicích českých měst se konají demonstrace a protesty – tentokrát nejen studentské, ale celospolečenské –, některé kulturní instituce zavřely své dveře a vyhlásily stávku. Výzvu přidat se ke stávkujícím poslal již v minulém týdnu Institut umění – Divadelní ústav, který na začátku září uspořádal na své půdě setkání zástupců a zástupkyň kulturních institucí (od divadel až po výtvarné galerie) věnované možnostem ekologické transformace a potenciální společné iniciativě, která by směrem k veřejnosti deklarovala závažnost celého problému, jenž vyžaduje komplexní společenskou proměnu a rychlá politická jednání.

Stávkou 20. září také začíná tzv. Týden pro klima (20. – 27. 9.), který pořádá koalice několika ekologických iniciativ a organizací a v rámci nějž proběhne nespočet akcí na různých místech České republiky, jež se zabývají rozličnými aspekty společenského chování, které buď zhoršují nebo naopak zmírňují dopady změn klimatu. Jednou z akcí je také chystaná diskuze o etice financování umění (23. 9.), kterou spolupořádá Artalk s platformou Artyčok.TV a která reaguje na nedávné kritické výzvy u nás i v zahraničí směřované institucím a kulturním aktivitám sponzorovaným z eticky problematických zdrojů.

Do stávky za klima se zapojila také iniciativa Feministické instituce, která se zabývá zaváděním principů péče a vzájemnosti do fungování kulturních a uměleckých institucí a iniciovala také vznik platformy Umění pro klima. Například členové a členky iniciativy tranzit či Společnosti Jindřicha Chalupeckého nepůjdou dnes do práce a etc. galerie nebo Display neotevřou své dveře. Také další instituce plánují dnes zůstat zavřené, případně se – podobně jako Slovenská národní galerie – symbolicky připojily ke stávce informováním na svých webech nebo podporou na sociálních sítích.

Kromě toho, že se někteří pracovníci a pracovnice zapojí do stávky, připravilo několik institucí také umělecké intervence, PLATO Ostrava vyvěsilo smogovou vlajku umělce Mariuse Konvoje, která zde bude vyvěšena vždy, když látky znečišťující ostravské ovzduší podle Českého hydrometeorologického ústavu překročí limit, a podobně také Institut umění – Divadelní ústav oslovil Adama Vačkáře, aby své černé vlajky s pestrobarevnými motivy umístil na fasádu budovy. V některých institucích – jako například v Národním filmovém archivu – proběhne program věnovaný environmentálním tématům.

Umělecké a kulturní instituce tak pokračují v iniciativě, kterou započalo Prohlášení k vyhlášení stavu klimatické nouzePraze či Brně a v němž se jasně kulturní a umělecká obec vyjádřila ke své zodpovědnosti za to, jakým způsobem se otázka klimatické krize ve společnosti vyobrazuje a jaké jiné formy fungování společnosti jsou hledány. „Budoucnost bude jen taková, jakou ji budeme schopni zajistit, a kultura a umění mají v tomto procesu nezastupitelné místo, ať už skrze svou vzdělávací či pečující funkci. Uvědomujeme si závažnost situace a chceme se podílet na řešení, které bude mít pozitivní dopad na celou společnost,“ zazní v závěru Prohlášení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *