Artalk.cz

TS: François Roche

François Roche / [new-territories], Júlia Kolláthová / Kurátori/Spolu s: Michaela Krpalová, Jakub Samuel, Sára Krčmáriková, Štěpán Krahulec, Natália Štundová, Patrícia Chamrazová, Chloé Tissier, Elisa Coquel / Galéria Medium / Bratislava / 24. 05. 2019 

Galéria MEDIUM a ATELIÉR HOSŤUJÚCEHO PEDAGÓGA – François Roche
Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy

 

_____________de[CAM]eron___ don’t let me

sw/EAT

V piatok 24.05. 2019 o 18:00 hod.

Niekoľko ľudí sa na základe Boccacciovho Dekameronu rozhodlo opätovne prerokovať rituál, ceremóniu života, vitalizmu.

Zatiaľ čo čelíme rúcajúcemu sa Antropocénu a napádame dôkazy o globálnom zlyhaní… Formujeme novú eticko-estetickú paradigmu, v rámci ktorej sú filozofia, fyziológia, sexualita a technológie dômyselne poprepájané.

Tento konkrétny Zeitgeist pozmenil pravidlá medzi prostriedkami a významom. Novú logiku využívajú ako zariadenia s vedomosťami, tak aj proces výroby, predpoklad (ne)istôt, (ne)determinizmu, narušenej logiky, heuristickej spätnej väzby, ako sprostredkovateľov prístupov a formy, kde línie subjektivity aktivujú princípy reality a stratégie úniku.

Tam, kde sú biológia, technológia, robotika a antropológia v symbióze a synestézii.

Výstava poodhalí výskum jedného z ateliérov VŠVU zameraný na prototypy, štruktúry v mierke 1:1, dizajn, robotické procesy, prejavy, filmy pre RealismF(r)iction agenda.

—————

François Roche

[new-territories]

Júlia Kolláthová

Kurátori/Spolu s:

Michaela Krpalová

Jakub Samuel

Sára Krčmáriková

Štěpán Krahulec

Natália Štundová

Patrícia Chamrazová

Chloé Tissier

Elisa Coquel

—————

Skupinová výstava

Architektov

Umelcov

Dizajnérov

Ateliér VŠVU/201