Artalk.cz

TZ: Program Galerie Klatovy / Klenová na květen 2019

Program Galerie Klatovy / Klenová na květen 2019 / Klatovy, Klenová / 1. 4. 2019

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech

Výstava
Do 23. 6. 2019
Karel Šlenger
Karel Šlenger (1903–1981), neznámý malíř z Podkrkonoší, předvedl na jaře 1941 husarský kousek.
Uprostřed války se mu v Praze u Topiče na Národní třídě podařilo do posledního obrazu prodat svou
výstavu. Expozice autora, jehož dílo se za protektorátu pohybovalo na hranicích Entartete Kunst,
zakázaného umění, se stala senzací. Salon byl po dlouhé době zcela vyprodán. Jako poradce při výběru tehdy asistoval hybatel celé akce, malíř František Tichý. Na přelomu 20. – 30. let Šlenger žil v Paříži a dotkl se zde metod a výrazů různých uměleckých směrů, z nichž nejblíže mu byla tzv. Pařížská škola. V expresivitě však zašel mnohem dál, v strukturách, připomínajících mnohdy již reliéf, zhmotňoval své pocity a stavy, a tak se na počátku 30. let stal ještě před Jeanem Fautrierem anticipátorem informelu. Podobně lze uvažovat nad částí jeho díla v souvislostech s Dubuffetem a Art brut. Šlengrovo dílo má ikonický potenciál přesahující dějiny českého výtvarného umění.

24. 5. 2019, 17:00, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Komentovaná prohlídka výstavou Karel Šlenger se slavnostním křtem monografie Karel Šlenger
Výtvarná dílna

11. 5. 2019, 14:00, Galerie U Bílého jednorožce
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi k výstavě Karel Šlenger
Dílna určená pro děti ve věku 4 – 9 let s doprovodem rodičů. Inspirováno aktuální výstavou.

Kostel sv. Vavřince v Klatovech

Do 23. 6. 2019
Karel Šlenger / Monumentální malby
Pokračování monografické výstavy z Galerie U Bílého jednorožce v prostorách barokního kostela
představí autorovy dosud vzácně vystavované monumentální kompozice z 30 – 50 let o rozměrech
opony velkého kamenného divadla. Monumentální figurální malby vznikaly těsně před okupací a
během ní. Reflektují předválečnou a válečnou atmosféru. V našem umění prakticky nemají obdoby.
Typická Šlengrovsky deformovaná figura a neskrývaný protiválečný náboj umisťuje tato díla za hranicí Entartete Kunst, Zvrhlého umění. Na vsi naštěstí tehdy zůstaly mimo pozornost. Po únoru 1948 na ně umělec navazuje a kriticky se vyjadřuje k převratu a procesům. Z mušky komunistických nohsledů unikl, když svoji kritiku režimu vykládal jako protiválečné umění.

Galerie Klenová

Do 19. 5. 2019, sýpka Klenová
Cesta 2019 / 16. ročník přehlídky prací výtvarných oborů ZUŠ Plzeňského kraje
Součástí akce je ocenění Zlatá, Stříbrná a Bronzová paleta paní Vilmy Vrbové-Kotrbové. Každé z ocenění má formu diplomu a věcné ceny – souboru kvalitních výtvarných potřeb. O držitelích rozhodnou diváci a odborná porota. Každý návštěvník má možnost na lístek napsat jméno a vhodit ho do hlasovací urny umístěné v přízemí sýpky. Vítězné dílo zůstane natrvalo vystaveno v hradní věži v jejímž podzemí se nachází hladomorna, kde vznikla stálá expozice oceněných prací.

Do 26. 5. 2019, purkrabství hradu Klenová
Fotografové ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová
Umělecká podsbírka Fotografie, filmy, videa a jiná média vznikla v roce 2004 a doposud zahrnuje 245
sbírkových předmětů. V komornější výstavě v prostorách hradního purkrabství bude představena její
část v cyklu mužů fotografů (výstava volně navazuje na výstavu z roku 2018 Fotografky ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová).

Do 26. 5. 2019, zámek Klenová
Linoryt II.
Od roku 2001 pořádá Galerie Klatovy / Klenová (jako jediná v České republice) téměř každoročně na
podzim ve vile Paule na Klenové mezinárodní sympozium linorytu. V roce 2018 proběhl již 17. ročník.
Doposud se těchto sympozií zúčastnilo 117 autorů z České republiky, Slovenska, Polska, Německa,
Švýcarska, Belgie, Nizozemska, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Litvy, Anglie, USA, Austrálie a Japonska. Programové téma není na sympoziu určeno, autoři mohou tvořit volně. Přesto se však mnoho výtvarníků nechává inspirovat prostředím Klenové – jejím hradem, zámkem nebo přilehlou přírodou.

Výtvarná dílna
25. 5. 2019, 14:00. vila Paula na Klenové
Kreativní dílna pro všechny věkové kategorie – korálkování
Vyrábět budeme korálková zvířátka a postavičky na ozdobu a pro radost.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *