Artalk.cz

TZ: G18 vystaví newyorský prach i český modrotisk

G18 vystaví newyorský prach i český modrotisk / Galerie G18 / Zlín /14. 3. – 25. 4. 2019

Zlínská galerie G18 představí ve dnech 14. 3. – 25. 4. 2019 úspěšné české umělce žijící v New Yorku – Kristýnu a Marka Mildeovi společně s Petrou Gupta Valentovou. Kurátorkou výstavy nazvané (Ne viditelné vzory je Silvie Stanická, která zahájí výstavu vernisáží již 13. 3. 2019 v 18 hodin.

Výstava (Ne]viditelné vzory věnovaná tvorbě Kristýny a Marka Mildeových a Petry Gupta Valentové představuje výběr z jejich environmentálních projektů, které se snaží aktivně přispívat k obecnému diskurzu. Zatímco Mildeovi sledují fenomén zvláštního druhu moderního člověka, kterého pojmenovali Homo Interius, jedince, jenž tráví většinu svého života v bublině uvnitř bílé krychle separován od vlivu okolí, pasivně, s ryze interiérovým postojem ke světu, Gupta Valentová nedávno založila značku IM.PRINTED zaměřenou na techniku indického dřevotisku a českého modrotisku. Stojí též za projektem BBS – Bagru Bhabhis reprezentující dezény a metráže od tiskařek z Bagru. Autorce však v žádném případě nejde jen o samotné výrobky, ale především o aktivní příspěvek k aktuálnímu tématu udržitelné spolupráce s řemeslníky z třetího světa, kteří by se měli stávat skutečnými vlastníky své práce, nikoliv jen jejími dodavateli.

(Ne)viditelné vzory budou zahájeny vernisáží 13. 3. 2019 v galerii G18 a samotná výstava potrvá až do 25. 4. 2019. Kromě děl výše zmíněných umělců se v rámci celého trvání výstavy můžete těšit na komentovanou prohlídku, workshop či promítání dokumentů mapujících životy i díla manželů Mildeových i Petry Gupta Valentové. Kurátorkou

výstavy je Silvie Stanická, teoretička umění a pedagožka působící na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Galerie G18 ve Zlíně je kulturní platformou Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Orientuje se na současné trendy a tendence formující aktuální design a umění – především v české a evropské oblasti.

Výstavní prostory galerie se nachází v nové budově U18 v přízemí věže B a stejně jako celou budovu je navrhla architektka Eva Jiřičná. Otevírací doba galerie je pondělí až čtvrtek od 13 do 18 hodin.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *