Artalk.cz

TS: Michal Mitro

Michal Mitro / Mutual Resistance / VUNU / Košice / 6. 3. 2019 o 19:00 hod

V marci pokračujeme našou druhou tohtoročnou výstavou. Tentoraz pôjde o projekt česko-slovenského umelca Michala Mitra, lavirujúci na hrane guerilla vedy a umenia nových médií, práce so svetlom a elektronikou.

Michal Mitro – Mutual Resistance
6. marec / streda / 19.00
Hlavná 13/20 (pasáž, 2. poschodie) / Košice
Výstava potrvá do 22.marca

Mutual Resistance možno preložiť ako “vzájomný odpor”, ale tiež ako “zdieľaný odpor”. Rezistor je súčiastka, ktorá reguluje tok prúdu v obvode. Elektrický obvod je bez rezistorov, či inej formy odporu nemysliteľný – tok prúdu by svojou neregulovanou energiou zničil jeho fyzický nosič. Pre dosiahnutie konkrétnej výšky odporu sa rezistory vzájomne kombinujú. Platí pri tom pravidlo, a síce ak sú rezistory spojené priamo (v sérii), ich odpor sa sčíta, avšak ak sú zapojené samostatne vedľa seba (paralelne), ich odpor je vo výsledku podstatne menší, než suma ich hodnôt.

V tomto momente je zaujímave špekulovať nad analógiou vzťahu občianskej verejnosti k vyššej moci. Tvrdím, že každý občan je (alebo môže byť) “rezistor v obvode”. Sledujúc zmienenú paralelu, spoločnosť bez odporu smeruje k sebapoškodeniu, nakoľko je jej energia neregulovaná, čo robí každého z nás dôležitým spoločenským komponentom. Ďalej, ak chcú jednotlivci v spoločnosti čeliť vyššej moci, ich sila tkvie v ich vzájomnom prepojení (v sériovom odpore). V prípade nekoordinovaných individuálnych akcií je výsledok často chabý, avšak ak sú jednotlivci prepojení priamo, ich úsilie sa sčítava.

Realizáciu vizuálneho diela podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.
Supported using public funding by Slovak Arts Council.

#velkeuspechynashoumenia

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *