Artalk.cz

TZ: Topografie pozornosti – Zpřítomnění

Topografie pozornosti – Zpřítomnění / Galerie Hraničář / Ústí nad Labem / 25. 10. 2018 — 1. 2. 2019

Umělecká díla reflektují dvojznačnou polohu, s níž dnes řada lidí uniká do virtuálního prostředí svých přístrojů, a která se pohybuje mezi pozitivně chápanou relaxací a problematickou imerzní prokrastinací. Vernisáž výstavy a zahájení tematického programu se uskuteční ve středu 24. října 2018 od 19.00 v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem. V 18.00 proběhne komentovaná prohlídka s umělci a kurátory výstavy v Galerii Hraničář. Výstava a tematický doprovodný program potrvá do 1. února 2018.

Umělci: Adéla Součková, Jonáš Strouhal, Andrea Mikysková, Zdeněk Svejkovský, Adéla Waldhauserová, Karim Tarakji, Josef Málek. Kurátoři: Viktor Čech, Lenka Sýkorová a Martina Johnová. Architekt výstavy: Jan Pfeiffer.

Výrazným současným tématem se stala duševní hygiena v prostředí, které je snad ve všech oblastech života prostoupeno digitálními technologiemi. Vedle mnoha zdravotních problémů způsobených neustálou technologickou akcelerací moderní i současné společnosti, přibyla s nástupem systematické digitalizace lidských životů a jejich propojení s virtuálními vizuálními rozhraními i řada dalších. Spolu s řadou syndromů spojených s napojením lidské pozornosti na tato interface a stejně tak s dalším roztříštěním naší pozornosti, jež už není jen neustále zkoušena větší rychlostí a množství nabízených počitků, se začal vyskytovat i fenomén potřeby „Digitální hygieny“. Řada lidí dnes trpících třeba neurózou či depresí si neuvědomuje, že psychohygiena je nutností jakéhokoliv životního stylu a především toho současného, který nás každodenně zavaluje informacemi. Hygienu je tedy nutné chápat především z pohledu prevence. Duševní nemoci a poruchy chování se stávají novou „epidemií 21. století“. Lidé se potýkají především s novými druhy psychosociálních rizik, jako jsou atypické způsoby a nejistota zaměstnání, problematické sladění pracovního a rodinného života, apod.

Živý program v průběhu několika měsíců představí obsahovou osu událostí zaměřenou na aktuální témata spojené s dnešní globální epidemií duševních nemocí a pokusí se najít způsoby, jak o nich mluvit, sdílet je a přicházet s praktickými způsoby využití volného času. Prevence vzniku duševních poruch zaměřená na biologicky relevantní mechanismy a léčba pomocí alternativních, snadno dostupných metod je zcela jistě jedním z důležitých témat budoucí psychiatrické péče. Jednou z možností je modifikace životního stylu.

Výstavní projekt je pořádán za spoluúčasti Národního ústavu pro duševní zdraví (NUDZ) – výzkum neurobiologických mechanizmů vedoucích k rozvoji nejzávažnějších duševních poruch (schizofrenie, deprese, úzkostné stavy a reakce na stres).

Výstava vznikla v rámci projektu Mo(nu)mentální topografie — 25 let uměleckých studií na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem s podtitulem — Tvoříme současnost tak, abychom v budoucnosti mohli být hrdí na minulost.

Doprovodný program a detailní informace o projektu naleznete na webových stránkách www.hranicar-usti.cz a www.monumentalnitopografie.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *