Artalk.cz

TS: Tatiana Takáčová

Tatiana Takáčová / The Guardians / Východoslovenská galéria / Košice / 7. 11. 2018 – 3. 2. 2019

Vernisáž výstavy TATIANA TAKÁČOVÁ – THE GUARDIANS už zajtra

otvorenie výstavy: 7. 11. 2018 o 18:00 / H 27
trvanie výstavy: 8. 11. 2018 – 3. 2. 2019

Vizuálna umelkyňa Tatiana Takáčová na výstave predstaví zbierku fotografií z múzeí a galérií, kde centrom jej záujmu sú vždy prítomní strážnici a strážničky výstav – živé bytosti, v sterilných a neosobných architektúrach. Táto špecifická sociálna skupina býva často prehliadaná, avšak predstavuje vlastný svet, neviditeľnú prácu a je dôležitou súčasťou muzeálneho priestoru – ich poslaním je strážiť umelecké diela, informovať, ale aj napomínať. Sú zároveň pozorovatelia, skúmajúci, dívajúci, premýšľajúci, prežívajúci, tráviaci čas, a neustále čakajúci.

Fotografie nie sú sociálnou sondou do ich životov, ani prvoplánovou inštitucionálnou kritikou. Takáčová strážcov pozoruje rovnocenne ako umelecké diela, figúry v priestore, kompozičné prvky v architektúre, či živé zátišia, a odhaľuje ich intimitu
s citlivosťou jej vlastnou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *