Artalk.cz

TOP týdne 3. 9. – 9. 9. 2018

Pražské zastupitelstvo zamítlo projednávání návrhu, který by vedl k rozhodování bez ohledu na NPÚ, vláda uvolnila peníze na demolici vepřína a archeologický průzkum v Letech, vypsání veřejné soutěže na podobu bývalého Stalinova památníku.

1/ Praha zamítla návrh, který by vedl k rozhodování bez ohledu na NPÚ

Většina pražských zastupitelů zaujala zamítavé stanovisko k návrhu změny zákona, který předložila primátorka Adriana Krnáčová. Podle tohoto návrhu by památkáři z magistrátu mohli v budoucnu rozhodovat bez ohledu na Národní památkový ústav (NPÚ) a vlastníci památkově chráněných objektů a projektanti by nebyli povinni s NPÚ projednávat přípravnou a projektovou dokumentaci. Vůči návrhu se okamžitě po jeho zveřejnění zvedla vlna nevole. Například zástupci ústavů a kateder dějin umění na vysokých školách ve společném prohlášení označili návrh zákona za účelový: „Je zjevnou reakcí na skutečnost, že názory NPÚ byly v rozporu se stanovisky magistrátního odboru památkové péče či názory vedení města.“ Jako příklady střetů uvedli podzemní garáže na pěší zóně na Můstku nebo demolici domu na nároží Opletalovy ulice a Václavského náměstí. Vleklý spor se vedl i o demolici Transgasu. Návrh zákona navíc přišel v době, kdy UNESCO zaslalo Praze vytýkací dopis, v němž kritizuje zasahování velkých developerských projektů do pásma Pražské památkové rezervace.

2/ Vláda uvolnila peníze na demolici vepřína a archeologický průzkum v Letech

Vláda začátkem uplynulého týdne rozhodla o příspěvku 111 milionů korun na sanační a demoliční práce a archeologický průzkum bývalého vepřína v Letech. Peníze budou přiděleny Muzeu romské kultury, které letos v dubnu areál převzalo od původního vlastníka, firmy Agpi, poté, co jej odkoupil stát. Ředitelka muzea Jana Horváthová se spolu s dalšími zástupci romské komunity na konci srpna sešla s premiérem Anderejem Babišem, jelikož příspěvek původně přislíbila vláda Bohuslava Sobotky a ujednání bylo potřeba znovu přednést. „Čekalo se, až bude jistota, že peníze budou efektivně proinvestovány, což se teď prokázalo,“ uvedl ministr kultury Antonín Staněk. Muzeum nyní plánuje vypsání výběrového řízení na firmu, která provede sanační práce. Zároveň proběhne archeologický průzkum, který by měl dle odhadů trvat dva měsíce, v plánu je také průzkum hrobů, které by se mohly v areálu nacházet.

3/ Vypsání veřejné soutěže na podobu bývalého Stalinova památníku

Do konce tohoto měsíce by mělo být podepsáno memorandum mezi Národní galerií v Praze a hlavním městem, že bude navázána spolupráce pro výstavbu nového prostoru pod bývalým Stalinovým pomníkem na Letné. Praha zároveň vypíše výběrové řízení na pořízení projektové dokumentace. Podkladovou studii projektu vytvoří NG na základě stavebně-historické studie z roku 2012. Prezentovaný plán vyvolal negativní reakce ze strany části komunálních politiků a České komory architektů. V oficiální tiskové zprávě ČKA uvedla, že doporučuje rozhodnutí městské rady přehodnotit a vypsat architektonickou soutěž. Ředitel NG Jiří Fajt reagoval slovy, že i NG považuje architektonickou soutěž za jediné řešení a pravděpodobně došlo k nedorozumění: „Stavební investice má několik fází příprav a začíná architektonickou studií, která vzejde z architektonické soutěže. Tou materiál z roku 2012 není a pravděpodobně omylem tak mohla být v podkladech pro zasedání městské rady pochopena.“


Foto: č. 1. Model Transgasu s pohledem od dnešní Vinohradské ulice s tehdejším záměrem na vedení magistrály, 1972. Foto: Václav Aulický, CC BY-SA 4.0Wikimedia Commons; č. 2 Cikánský pracovní a koncentrační tábor Lety, památník. Foto: Michal Ritter, CC BY-SA 3.0Wikimedia Commons.