Artalk.cz

Mesačný mystický ostrov bez zeme

Špecifický priestor Galérie mladých v Nitre, dá sa povedať už pravidelne, dráždi umelcov a kurátorov k špeciálnym site-specific inštaláciám. Inak tomu nie je ani v projekte Lanscape Without Land od Kataríny Hudačinovej (kurátor Peter Tajkov). Výstava sa rozlieva po celom priestore a ako píše recenzentka Alexandra Niczová doslova „vcucáva“ diváka do svojej metareality, ktorá pracuje do veľkej miery s estetikou a silnou sugestívnou vizualitou vychádzajúcou z očarenia islandskou krajinou.

6

Mesačný mystický ostrov bez zeme

Jednou z výstav, ktoré môžete počas letných mesiacov navštíviť v Nitrianskej galérii (Galéria mladých)  je najnovší projekt Kataríny Hudačinovej s názvom Lanscape Without Land pod kurátorským vedením Petra Tajkova.

Hudačinová sa vo svojej tvorbe venuje najmä intímnym témam, podnety hľadá v nezvyčajných prostrediach a priestoroch. Inšpirujú ju netypické zásahy človeka do prostredia, architektúry a prírody. Dané podnety potom autorka sprostredkúva cez vlastné videnie a umelecký prístup. Hoci je označovaná za fotografku, fotografiu využíva viac-menej len z formálneho hľadiska a jej diela prekračujú hranice tradičného média výsledkom čoho sú fotografické objekty alebo videá. Často pracuje s obrazom/fotografiou ako tvárnou hmotou. Experimentovaniu s materiálmi a alternatívnymi polohami analógovej fotografie sa autorka venuje už od čias vysokoškolského štúdia na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach (ateliér Grafika a experimentálna tvorba u prof. Rudolfa Sikoru a prof. Petra Rónaia). V starších prácach Hudačinová zasahovala do fotografie počas jej vyvolávania v tmavej komore narúšaním pôvodného fotografického materiálu dofarbovaním prípadne úplným „poškodením“ nasnímaného chemikáliou. Takto autorka vytvorila svetelno – fotografickú inštaláciu Diptychy (2012). Autorka niekoľko rokov pracuje aj s princípom camery ubscury. Princíp prieniku svetla odrazeného od objektov v exteriéri a premietnutého cez úzku štrbinu do tmavej komory využila napríklad v projekte Upside Down (2014 – 2015). Funkciu camery obcury mal v tomto prípade karavan, do ktorého sa premietali zábery exteriéru – architektúry a tu sa spájali do spoločného obrazu. Vďaka členitosti interiéru karavanu  vznikla iluzívna hra s posunutou realitou.

4

Projekt Landscape Without Land vznikol počas autorkinho rezidenčného pobytu v Creative centre HERE na Islande koncom minulého roka. Už od prvého momentu po vstupe do výstavného priestoru je zrejmé, že zámerom autorky bolo preniesť a sprostredkovať návštevníkovi vlastné pocity a očarenie islandskou prírodou, isto jedinečnou prírodnými útvarmi, krátermi, gejzírmy a svetelnými javmi. A treba povedať, že sa jej do veľkej miery podarilo návštevníka vcucnúť do tohto tajomna hneď prvou pôsobivou site-specific videoinštaláciou, ktorá prízemie galérie zmenila na dno vulkanického krátera. Vďaka atypickému výstavnému priestoru Galérie mladých, ktorému dominuje schodisko, má divák možnosť znova a znova pozorovať jeho bublajúce dno z rôznych výškových úrovní.

Výstava je po formálnej stránke zostavená zo site-specific inštalácií, fotografií a objektov zachytávajúcich prírodné útvary. Na prvý pohľad zdanlivo jednoduché objekty (alebo ich fotografie) Hudačinová manipuluje. Hrá sa s umelým osvetlením tak, že jednotlivé objekty/fotografie striedavo osvetľuje rôznymi farbami (ružová, modrá, červená, tyrkysová), čím narúša ich prirodzenosť a dáva im nový rozmer, význam. Autorka manipuluje nielen útržkami z reálnej krajiny/prírody a vytvára vlastnú, imaginatívnu krajinu, zmanipulovaný (v dobrom) sa v tomto preblikujúcom farebnom (zatvorenom) priestore ocitá aj divák. Stačí sa len nechať unášať.

2

Je pravdou, že projekt spĺňa všetky atribúty kategórie divácky atraktívnych, pekných, farebných, nenáročných, výstavných projektov. Na druhej strane, je to chyba? Nie je nič zlé na tom, ba práve naopak, keď máte možnosť na chvíľu zabudnúť na to, čo sa deje vonku a uniknúť z reality, vnímať farebné objekty a cítiť bublajúci gejzír. Pretože umenie je neoddeliteľnou súčasťou ľudského bytia, a tak ako by malo upozorňovať na stav spoločnosti v ktorej žijeme, na ľahostajnosť voči ľuďom a prírode, malo by byť stále aj zdrojom estetického a emocionálneho vnímania a poznávania sveta.

7

foto: Martin Daniš


Katarína Hudačinová / Lanscape Without Land / Galéria mladých / Nitra / 8. 6. – 27. 8. 2017

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *