Artalk.cz

TZ: Malířství 19. století na východním Slovensku

Malířství 19. století na východním Slovensku / zámek Klenová / 27. 8. – 30. 10. 2017

Malířství 19.stol

Malířství 19. století na východním Slovensku

Vernisáž v sobotu 26. 8. 2017 v 15:00 na zámku Klenová

Kurátoři výstavy: Ján Kovačič, Miroslav Kleban

Výstavní projekt Umění 19. století na východním Slovensku je reinstalací výstavy z produkce Východoslovenské galerie – Malířství 19. století na východním Slovensku. Kolekce děl 19. století tvoří
jednu ze stěžejních částí sbírkového fondu Východoslovenské galerie, který byl systematicky doplňován od jejího založení. Východoslovenský region má bohatou výtvarnou tradici, která byla soustředěna ve městech Prešov, Košice a Levoča. Tato města byla hospodářskými a společenskými centry východního Slovenska, kde byla produkována aktivní výtvarná činnost. V Košicích působila rozvětvená rodina Klimkovičových, jejíž aktivity vedly k založení první muzeální instituce na východním Slovensku a také první soukromé umělecké školy. Tematicky je výstava rozdělená do více okruhů – portrétní tvorba (spišský okruh), figurální výjevy v podobě historických námětů (Klimkovičové, Maxmilián Kurth) a krajinomalba (Levoča) se snahou o věcný popis s přechodem od romantismu k realismu (Karol Tibély). Výstavnímu projektu bude dominovat především malířská tvorba, avšak v reinstalované koncepci je obohacen o další výtvarné techniky (grafika, kresba).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *