Artalk.cz

TS: Patrik Kovačovský

Analógový koniec? / Patrik Kovačovský / Kurátorka: Mira Sikorová-Putišová / Považská galéria umenia v Žiline / Trvanie výstavy: 31. 3. – 30. 4. 2017

Analogový koniec pozvanka
Tvorba Patrika Kovačovského už od 90. rokov napĺňa charakteristiky intermediálneho umenia, navyše autor neustále hranice tohto umenia podrobuje vlastnému autorskému výskumu – dá sa tak povedať, že pohyb v hraničných polohách rôznych médií je trvalou doménou jeho tvorby. Výraznú časť z nej definuje prestupovanie a hybridnosť médií inštalácie a objektu – smerom k filmu, analógovému, a neskôr k digitálnemu obrazu. Osobitou kategóriou sú jeho práce s technicky reprodukovaným obrazom. Pri práci s mediálne zmiešanými formami pretvára filmové a fotografické obrazy do foriem nových  súčastí objektov a inštalácií, aby vo vzájomnom vzťahu – prestupovaní – fúziách vyvolávali percepčný zážitok novej/inej kvality. Vzniknuté multimediálne väzby medzi jednotlivými médiami však nie sú v polohe konkurujúcej, ale naopak komplementárnej – doplňujúcej sa. Pohybujúci sa obraz v kombinácii s 3D objektmi zároveň otvára nový komplex priestorového, vizuálneho a akustického vnímania diela, ktoré je už inej hybridnej povahy. Priestor a konštrukcia miesta je tak pre Patrika Kovačovského zásadnou kategóriou. Predovšetkým tvorba autora, ktorá sa navyše v mnohých prípadoch „prechyľuje“ do iných médií – najmä filmu, prípadne – reverzne chronologicky – k analógovým médiám, bude v kurátorskom výbere Miry Sikorovej-Putišovej prezentovaná na výstave v PGU. Po prvý krát predstaví autorovu tvorbu vo väčšom rozsahu žilinskému publiku.

Patrik Kovačovský (*1970) vyštudoval sochárstvo na VŠVU v Bratislave a multimédiá/film na študijnej stáži v Kalifornii. V roku 1996 získal cenu Výtvarník roka (dnes Cena Oskára Čepana). Vystavoval na prestížnych podujatiach v rámci Slovenska i Európy: X. Documenta Kassel (1997), EXPO 2000 Hannover, Bienále multimédií a filmu v Paríži (2000), 15th Tallinn Print Triennial, KUMU Art Museum of Estonia v Tallinne (2011). Pôsobí ako vedúci ateliéru Socha v architektúre a verejnom priestore VŠVU v Bratislave. Jeho diela sa nachádzajú v domácich a zahraničných zbierkach.


Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *