Artalk.cz

TZ: Jakub Lipavský a Pavel Hošek

Jakub Lipavský a Pavel Hošek / Pomezí vědomí / kurátorka: Iva Mladičová / Výklady AXA / Praha / 13. 1. – 8. 4. 2017

1 FOTO pozvanka_hosek_lipavsky

Jakub Lipavský a Pavel Hošek: Pomezí vědomí

Záměr Jakuba Lipavského a Pavla Hoška zrealizovat společnou výstavu sleduje konkrétní, obtížně definovatelné tvůrčí momenty, kdy materie-předmět-objekt se nachází v nehotovém stavu, ještě syrovém, a přitom obsahuje potenci finálního díla. Autory zajímá rozhraní proměn, které se dějí a nastávají v rámci naplňování záměru dokončení práce. Zajímá je zvratnost živosti vytvořené formy, jaké možnosti forma přináší, její aspekt nadčasovosti. Pro oba autory je při vytváření sochařských prací zásadně podnětná realita, pro oba je inspirativní oproštěná forma a civilní obyčejnost použitých materiálů. Specifický prostor výkladů, nacházející se na pomezí nepřehledné proměnnosti života velkoměstské ulice a formální dokonalosti funkcionalistického interiéru, by mohl poskytnout pro průzkum takového tématu – Nevyhraněno, Volně loženo, Ze zajetí, Pomezí vůle – docela vhodné prostředí.

Jakub Lipavský (nar. 1976 v Praze) studoval v letech 1998–2004 Akademii výtvarných umění v Praze, sochařský ateliér Jindřicha Zeithammla; absolvoval stáže na Kunstakademie ve Stuttgartu a na pražské AVU v malířském ateliéru Vladimíra Skrepla (2001–2002). Od roku 2004 se konala řada jeho samostatných výstav, např. v pražské Galerii Kai de Kai, 2005; Na dno geometrie v Domě umění v Českých Budějovicích, 2008; Na hladině v Domě U Zlatého prstenu v Praze, 2009; nebo Obvyklí přítomní v Galerii G99 v Brně, 2010 (společně s Vojtěchem Míčou). V roce 2015 získal 3. místo v soutěži Tři portréty (V. Havel), loni byl oceněn jeho návrh v architektonicko-výtvarné soutěži na pomník V. Dolejška.

Pavel Hošek (nar. 1976 ve Zlíně) v letech 1995–2001 studoval pražskou Akademii výtvarných umění, sochařský ateliér Jindřicha Zeithammla; dvakrát obdržel ateliérovou cenu AVU (1997 a 2000). Roku 1999 absolvoval stáž na Staatliche Akademie der Bildenden Künste (ateliér Stephana Balkenhola) v Karlsruhe. Získal odměny v soutěžích na návrhy revitalizace Gahurova prospektu ve Zlíně (2011) a památníku Jana Kašpara v Pardubicích (2013). Proběhla řada jeho samostatných výstav: v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR v Praze, 2003; v pražské Galerii Kai de Kai, 2004; Tělo a prostor v Domě umění v Českých Budějovicích, 2006; Mezi dveřmi v Galerii výtvarného umění v Náchodě, 2011; v Galerii Kabinet T. ve Zlíně, 2014; roku 2015 zrealizoval site specific instalaci pro Broumovský klášter.

Oba autoři byli zastoupeni na výstavách: Plastische Arbeiten, Reinraum v Düsseldorfu, 2002; Socha 2, Galerie Felixe Jeneweina v Kutné Hoře, 2006; Socha 3, Wortnerův dům v Českých Budějovicích, 2007; Nic na odiv…?, Kateřinská zahrada v Praze, 2008; My Europe, EESC v Bruselu, DOX v Praze, 2009; Vkročení do prostoru, Galerie výtvarného umění v Mostě, 2009; Svoz 12, Kostel nejsvětějšího Salvátora v Praze, 2010; Kompot, Botanická zahrada v Praze, 2012; Jakub Lipavský dále např. na výstavě Fundamenty a sedimenty v Městské knihovně v Praze, 2011; Pavel Hošek na výstavě Místo sochy v kostele sv. Vavřince v Klatovech, 2015.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *