Artalk.cz

25. 2. 2016 / Samuel Paučo: Pozvánka na autorskou komentovanou prohlídku výstavy

Samuel Paučo / Pozvánka na autorskou komentovanou prohlídku výstavy / Strom Art Gallery / Brno / 25. 2. 2016 v 18h

POTOPA008-1060x708

Samuel Paučo: Potopa

Výstava Samuela Pauča představuje novou malířskou sérii, která vznikala v průběhu roku 2015. Při procházení malířovy rozsáhlé tvorby byla kurátorská volba nečekaně jednoznačná: v Potopě jsou obsaženy autorovy charakteristické malířské postupy – expresivní zacházení s materií barvy, intuitivnost i narativnost. K svému kmenovému tématu krajiny však Paučo tentokrát přistupuje s novou kontemplativností.
Potopa zachycuje v čase zastavenou, zklidněnou krajinu s provizorní architekturou nejasného určení – mohou to být dočasná obydlí, která se zde ovšem stávají jediným a posledním útočištěm, protože pustina už jinou možnost ani nenabízí, nebo opuštěné stanice, z nichž už není co pozorovat. Bylo by nepřesné a zavádějící pojímat tuto krajinu jako obraz „dystopie“, efektní záznam potopy jako katastrofického konce světa, protože Paučovy obrazy neoperují s vypjatou, jednoznačnou emocionalitou ani s dramatickým konfliktem, ale spíše s možným očekáváním příchodu nového začátku. Povaha této krajiny může odkazovat k romantické tradici, s níž se však autor vypořádává s „postmoderním“ nadhledem i jemnou ironií. Samuel Paučo se s malbou vyrovnává výrazně sebereflexivním způsobem, jakkoli tato „úloha probíhá na pozadí“: jeho obrazy komentují malířskou tradici, ale současně i sebe sama, a to na úrovni techniky, kompozice i tématu. Autor převrací funkci abstraktního a konkrétního. Součástí jeho obrazů jsou (stále přítomné) abstrahující vstupy zasahující do mimetických úrovní – prostřednictvím přemaleb a odkrývání jednotlivých vrstev obrazu staví krajinu, z níž vyrůstají geometrizující prvky, které nesou modernistický odkaz.

Samuel Paučo (*1986), absolvent Fakulty výtvarných umění VUT v Brně (Ateliér malířství 2 Martina Mainera, 2011), kde se v roce 2010 stal asistentem (Ateliér malířství 2 Martina Mainera, Ateliér malířství 3 Petra Kvíčaly). Od roku 2012 začal působit jako asistent v Ateliéru malířství IV Martina Mainera na Akademii výtvarných umění v Praze, kde vyučuje doposud. Žije a pracuje v Brně a Praze. Přestože neprošel hudebním vzděláním, od roku 2004 vystupuje jako kytarista v řadě hudebních formací, nejnověji v duu Swing Pigs s houslistou Alexeyem Aslamasem. Ve své tvorbě inovativně kombinuje tradiční malířské techniky a experimentuje s abstraktními a konkrétními formami. Samostatně vystavuje od roku 2007.

Výstava potrvá do 11. 3. 2016
Otevřeno úterý – pátek od 13 do 18 hodin

Strom Art Gallery
třída Kpt. Jaroše 31
602 00 Brno
www.stromart.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *