Artalk.cz

Artalk v roce 2016 pod novým vedením

Od ledna 2016 se novou šéfredaktorkou Artalku stává Klára Peloušková. S jejími texty jsme se na těchto stránkách mohli potkávat téměř čtyři roky, od září 2015 navíc působila v Artalku jako stálá redaktorka. K ruce jí bude Jana Kořínková, která s redakcí spolupracuje od roku 2011.

PKN

Klára Peloušková vystudovala dějiny umění a teorii interaktivních médií na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, v současné době pokračuje ve studiu na UMPRUM v Praze. Byla koordinátorkou rezidenčního programu studios das weisse haus při organizaci pro současné umění das weisse haus ve Vídni, působí rovněž jako kritička a kurátorka. Je členkou sdružení umělců a teoretiků umění GRAU kllktv spravujícího mimo jiné Galerii ART a galerii Anne Frank Memorial, na jejichž programu a provozu se podílela v letech 2012–2013. V roce 2015 získala Cenu Věry Jirousové v kategorii určené pro mladého kritika.

Já osobně zůstávám v Artalku jako předsedkyně občanského sdružení, nyní zapsaného spolku, který Artalk od roku 2008 provozuje, a jako autorka některých textů.

Touto formou bych ráda poděkovala všem autorům, spolupracovníkům i čtenářům, se kterými jsem se za roky působení v redakci mohla potkat a díky kterým by se nám nikdy nepodařilo od pokusu o výtvarně zaměřený blog posunout Artalk až do jeho nynější podoby. V neposlední řadě patří dík všem inzerentům, Nadaci pro současné umění Praha, Magistrátu města Brna, Ministerstvu kultury SR a hlavně Ministerstvu kultury ČR, kterým vděčíme za dlouhodobou finanční podporu.

Kromě této personální změny čekají Artalk další dílčí změny. Dlouhodobě se snažíme o hledání nejvhodnější grafické podoby, která by co nejlépe spojovala veškeré funkce, jež Artalk na sebe za roky působení nabral, a která by zároveň byla uživatelsky co nejpříjemnější. Díky tomu se podoba Artalku v průběhu let několikrát proměnila, a protože ne všechny změny vedly ve všech ohledech k lepšímu, snažíme se poučit z chyb a další, dílčí úpravy aplikovat i v tomto novém roce.

Kustodku Květu, která před Vánoci vyšla knižně a kterou v polovině ledna čeká křest, nahradí na stránkách Artalku jiný komiks. Dále se bude redakce snažit přicházet s novými tématy a rubrikami a zároveň pokračovat v těch již zavedených a fungujících. Ani v tomto ohledu se nemusí vždy vše povést, Artalk jsem totiž vnímala jako otevřenou živou platformu, která díky své internetové podobě může rychle reagovat na výtvarný svět, jehož je součástí. Přeji mu, aby mu to vydrželo i v novém roce, s vámi ostatními se těším na osobní či virtuální setkání.

_______________________________________________________

Jako ilustrační fotografie jsme použili snímek z PechaKucha Night, na které jsme prezentovali Artalk v roce 2011, na obrazovce je první, původní artalkovské logo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *