Artalk.cz

RE: Program ke Grey Gold by si zasloužil důmyslnější přípravu

Ráda bych reagovala na výše zmíněný článek a v některých bodech ho korigovala nebo určité věci vysvětlila.

V Domě umění je opravdu dlouhodobým a velmi táhlým problémem absence profesionálního lektorského oddělení, ideálně interního, nicméně dosud se nepodařilo získat finanční prostředky ani na dlouhodobou odbornou externí spolupráci. Jakousi náhražkou je tedy alespoň spolupráce s Pedagogickou fakultou, která neprobíhá ideálně, jak v článku píšete (nejsem si jistá, z čeho vznikl dojem, že naše „oficiální politika“ je taková, že si na spolupráci s PedF zakládáme, nebo že si na ní zakládá současné vedení), především vidím problém v tom, že se jedná o neodborně vedené programy, kdy supervize není dostačující a Dům umění se tak stává čistě experimentální půdou v této oblasti, aniž by mohl garantovat nějakou úroveň a programy propracované do hloubky. Což je samozřejmě velice špatně – aniž by bylo něco špatného na tom, že si někde něco studenti zkouší, i to je potřeba, ale prostě jinak a v jiné míře. Nicméně tohoto problému jsme si sami dobře vědomi a budeme usilovat o jeho řešení. Tedy v první řadě budeme muset získat finance pravděpodobně z jiných zdrojů, než je příspěvek od magistrátu.

Mimochodem – otázka taky je, zda můžete alespoň trochu něco objektivně posoudit, pokud se seznámíte jen s malou částí, v tomto případě jen s jedinou animací, zdá se.

Za úplně povrchní a nezodpovědné považuji hodnotit něco jen podle názvu v letáku, aniž byste se programu zúčastnila – používáte sice způsobové sloveso „mohou působit jako aktivity“, ale jakmile něco takového napíšete do veřejného média, je poměrně jistota, že tím i veřejnost určitým směrem ovlivníte.

Doprovodné programy pro veřejnost vytváří opravdu osoba zaměstnaná v Domě umění. Co se týče Grey Gold, program mimochodem ideově sestavil především Petra Maška, jako původně interní a následně externí osoba, já ho doplnila (i ve spolupráci s kurátorkami výstavy) a vše zprodukovala, tři pořady vymyslely studentky kurátorských studií UJEP. Tedy je to kolektivní práce, kdy tentokrát probíhala spolupráce s externími osobami. To jen zmínka na okraj.

Tento kolektiv si je nicméně plně vědom toho, že Dům umění není tzv. centrum volného času. Frotáž byla performance lecture realizovaná ve spolupráci s JAMU, krásný nápad Petra Mašky, jak se zabývat výtvarnou technikou v jiném médiu, v tomto případě tedy dramatickém. Akce byla inspirována dílem Adrieny Šimotové. Rozhodně nešlo o výuku techniky frotáže, ale o propojování výtvarného a dramatického umění, případně se na to také můžeme dívat jako na performativní reflexi díla AŠ, která je v jejím případě nasnadě. Patchwork byla akce především pro Týden města, která měla probíhat ve veřejném prostoru – v parku za DU. Kvůli špatnému počasí takto neproběhla a to byl z mého pohledu hlavní důvod, proč se nevydařil náš záměr – hlavním cílem rozhodně nebylo učit někoho šít klasický patchwork, ale vytvořit jeho „punkovou“ verzi v podobě obří komunitní deky narychlo spíchnuté z velkých dílů látky. Deka měla potenciálně mít ještě další překvapivá použití ve veřejném prostoru. A co se týče „kresby barevnými pastely“, opět se nejednalo o výuku techniky, ale o setkání s Inge Koskovou, jednou z vystavují cích umělkyň, kdy šlo především o nahlédnutí do jejího způsobu práce a uvažování.

Obecně bychom se rádi ohradili vůči recenzím, které podávají zkreslený obraz (ze své podstaty je vždy do určité míry zkreslený, protože jde o subjektivní pohled jedné osoby, která by ale měla usilovat o maximální objektivnost). Podobným způsobem např. Petra Hlaváčková v recenzi výstavy Grey Gold v Art&Antiques našla v doprovodném programu akci, která měla potvrdit její pohled na výstavu jako na „segregačně vyznívající“ (rozuměj segregující seniory od mladších generací), kdy z celého programu jmenuje pouze taneční workshop pro dospělé 60+. Proč si nevybrala např. koncert sboru seniorek Elpida s Martinem Hůlou nebo třeba setkání vystavujících umělkyň se studentkami kurátorských studií a veřejností, je zřejmé.

Dopředu díky za vaši snahu vyvarovat se zavádějících tvrzení.

Lenka Sedláčková
Doprovodné programy, granty, Dům umění města Brna

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *