Artalk.cz

Konflikt a porozumění

Nový prostor galerie KIV v Karlin Studios se otevřel 10. června 2014 zahájením výstavy Lucky Strike. Ve společných dílech vytvořených přímo pro tuto výstavu se zde setkala malba Tomáše Absolona, absolventa Ateliéru malby a kresby na AVU v Praze, a grafický design Ondřeje Báchora, který studuje v Ateliéru grafického designu a nových médií na pražské UMPRUM.

KIV_02

Nová KIV v Karlin Studios
Bílá, čerstvě vymalovaná galerie se do Karlin Studios přestěhovala ze studentského klubu K4 v budově Karlovy Univerzity v Celetné. Odpojila se tedy od akademické půdy a začíná fungovat jako samostatný projekt v rukou nového kurátorského týmu, který tvoří studenti dějin a teorie moderního a současného umění na UMPRUM (Tomáš Klička, Jana Pavlová, Eva Slunečková, Jitka Šosová). „Karlin Studios pro nás bylo především zajímavé místo, které na umělecké scéně už funguje, a proto jsme je oslovili coby partnera“, vysvětluje Jitka Šosová. Přestože se jedná o projekt s novým vedením a nově vytvořeným vizuálem, bude galerie pokračovat v podobném duchu jako dříve v klubu K4, tedy jako prostor pro začínající umělce, ale také pro mladé teoretiky umění a kurátory. Kurátorský tým se proto chystá navázat spolupráci s uměleckými a jinými vysokými školami, která by mohla obohatit a zkvalitnit další dění v nové KIV.

Spojení malby a grafického designu
Zdá se, že téma umělecké spolupráce začíná stále více rezonovat v současném umění. Ne že by nikdy nebylo aktuální. Spolupráce umělců se v různých podobách objevovala v moderním umění vždy a často se toto spojení jednoho či více umělců stalo hodnotným uměleckým přínosem. Vzpomeňme na spolupráci umělců, jakými byli Kurt Schwitters a El Lissicky nebo John Cage a Marcel Duchamp a další. Takových příkladů je samozřejmě mnoho a existují také různé podoby umělecké součinnosti. Může jít o vzájemné ovlivňování, vytváření jednoho společného celku, propojení dvou či více principů, může dojít ke konfliktu i k porozumění, přičemž se obojí stává pozitivní událostí nebo je to alespoň vzájemným cílem.

KIV_03

Proč by se také umělci takto sdružovali, kdyby za tím neviděli nějaký přínos jak pro diváky, tak především pro sebe samotné, pro svou tvorbu? Často jde o experiment, který přinese zkušenost, ale může se také stát rozhodujícím pro další vývoj. Je důležité poukázat na to, že v galerii KIV nešlo o společnou věc dvou umělců, nýbrž umělce a grafického designéra. Spojily se zde dva obory, které si ale nárokují odlišné cíle a vyjadřují se jiným jazykem. Sloučením grafického designu a umění se zvláště v době avantgard a modernismu zabývalo mnoho umělců a designérů (Pedagogické a experimentální centrum Bauhaus atd.), ale otázka možnosti tohoto propojení je, při procházení galerií s „obrazy“ Tomáše Absolona a Ondřeje Báchora, stále otevřená.

Nesmělé ústupky a krotké zásahy
Na dřevěných deskách nevelkého formátu, které jsou umístěny na stěnách galerie v pravidelném rytmu vedle sebe, se rozvíjí dialog grafického znaku a různě barevných a různě intenzivních nánosů malby. „Základním motivem se stalo testování vizuálního tvarosloví konzumních produktů, se kterými se dennodenně setkáváme“, udává v textu kurátorka výstavy Jana Pavlová. To odkazuje také k názvu Lucky Strike (vizuální provedení této značky cigaret bylo také jedním z testovaných grafických prvků). Autoři opustili své tradiční prostředky patřící k danému médiu, tedy plátno, papír a práci s počítačem, ve snaze objevit novou společnou vizuální formu. Na dřevěné desce, na které je viditelná struktura dřeva, je grafický znak jemně překrýván abstraktní malbou, která stírá srozumitelnost a účelovost patřící designu. Vidíme zde také obrazy, ve kterých je použita pouze bílá barva, což podtrhuje materiál desky a vytváří jemné nuance mezi malbou a ostře ohraničeným znakem.

KIV_01

Někde je na první pohled zřejmé, co je grafický symbol a co malba, jinde se toto rozlišení stírá. Záměr vytvořit nějaký jednotný celek se docela podařil. Je to také díky vizuální komunikaci, lehkým a až opatrně působícím zákrokům. Jakoby se autoři teprve nesměle poznávali a prokazovali si přízeň různými ústupky a krotkými zásahy do oblasti toho druhého. Vše vyznívá až moc esteticky, spořádaně, opatrně. Možná je to také tím, že se jedná o první pokus, ve kterém museli ohledat možnosti konfliktů a porozumění, které autorská spolupráce přináší. Pokud je to tak, budu se těšit na další vývoj a odvážnější či sebejistější experimenty této dvojice, které by mohly otevřít nové otázky v užití malby i grafického designu. I přesto si myslím, že stojí za to výstavu Lucky Strike vidět. Díky jejímu prodloužení máte tuto příležitost až do konce července.

______________________________________________________________

Tomáš Absolon, Ondřej Báchor: Lucky Strike / kurátorka: Jana Pavlová / Galerie KIV / Praha / 10. 6. – 29. 7. 2014

______________________________________________________________

foto: archiv Galerie KIV

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *