Artalk.cz

TZ: Vojtěch Maša, Patrik Sedlaczek a Tereza Sochorová

Vojtěch Maša / Exemplární druh / TIC: Galerie Mladých / Brno / 3. 7. – 21. 8. 2013

Patrik Sedlaczek / Mundsonate / TIC: Galerie Kabinet / Brno / 3. 7. – 21. 8. 2013

Tereza Sochorová (Filip Cenek j. h.) / Spojovatelka / TIC: Galerie U Dobrého pastýře / Brno / 3. 7. – 21. 8. 2013

el_pozvanka

Vojtěch Maša: Exemplární druh

GM 03 07 — 21 08 2013 , vernisáž 02 07, 17.30 Vojtěch Maša

Kvazi-velkolepá retrospektivní výstava Exemplární druh Vojtěcha Maši je ukázkou evoluce jeho širokospektrální tvorby s intermediálními přesahy v období let 2003 – 2013. Součástí exemplárního „institucionálního gesta“ je i zvýšená mediální propagace výstavy, která je při velkých retrospektivních výstavách běžná. Narážka na superžánr souborné retrospektivy coby výkladu uměleckého vývoje jde záměrně proti charakteru Galerie mladých určené začínajícím umělcům. V tvorbě Vojtěcha Maši (1982) najdeme primárně kresby, které se však volně prolínají v grafiky, malby, objekty, videa, instalace a konceptuální gesta. Ve všech dílech je mnoho osobních a intimních motivů – Maša se často zabývá životním štěstím a lidskými vztahy (dílo Jsem zamilovaný do 3 holek zároveň, 2011). Výrazným opakujícím se tématem je zobrazovaní zvířat (různé druhy savců, ptáků, ryb i hmyzu) související se studiem na Přírodovědecké fakultě, což také vedlo k evoluční koncepci výstavy (stylizace umělce do pohádkové postavy draka – cyklus Drak ve vaně, Drak na hajzlu, Drak v posteli, 2005). Drak bývá v pohádkách prezentován častěji jako zlý a nelítostný požírač princezen, u Mášu je naopak citlivým a nešťastným tvorem, který hledá místo, kde by v klidu spočinul a přečkal rozpolcené životní období. Při pohledu na jeho díla či exponáty se divákům odkrývá nesmírně pestrý svět otázek, o kterých je možné uvažovat nejen v kontextu umění. Maša vystudoval Přírodovědeckou fakultu a Fakultu informatiky Masarykovy univerzity, nyní studuje Fakultu výtvarných umění VUT v Brně, což může být pro diváka klíčem k pochopení jeho nejen intermediálních ale i interoborových přesahů. Součástí expozice bude i nově vytvořeno dílo “Exemplární družka”.

Patrik Sedlaczek: Mundsonate

GK 03 07 — 21 08 2013 , vernisáž 02 07, 17.30

Sonáta pro tři projektory, jednu LCD obrazovku a audio aparát. Trojice samostatných filmových projekcí je umístěna v instalaci, která poukazuje na jakousi 2 ½ dimenzi filmu codo optické hloubky a současně materiální plošnosti filmového obrazu. Nalézáme zde odkazy k filmovým stylům i kinematografickému aparátu, týkající se autenticity filmového zobrazení, zvýznamnění detailu, variování rychlosti natáčení i zkušenosti filmového diváka. Sedlaszkův přístup se nabízí vztahovat především ke konceptům „expanded cinema“ rozšiřujícího parametry klasického filmu v rámci vícečetných projekcí a budování imerzivních prostředí. Autor ovšem nebuduje nějaký citační „archiv“, ale snaží se o zvyšování smyslové intenzity obrazů, které popírají meze reality a snovosti.

Tereza Sochorová: Spojovatelka

GDP 03 07 — 21 08 2013 , vernisáž 02 07, 17.30 Filip Cenek, Tereza Sochorová

Projekt Spojovatelka zahrnuje práce Terezy Sochorové z rozmezí let 2006 až 2012, z nichž některé spadají ještě do období jejího studia na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Čtenářka, Spisovatelka, Vypravěčka, Osvětlovačka a Posluchačka jsou audiovizuální instalace, jež vycházejí z mimovýtvarných – převážně literárních – kulturních odkazů. Povaha východisek ale není tolik podstatná, lépe řečeno určující. Odkazy fungují jako podloží pro zpodobnění paměti a myšlení vůbec, což se děje spojováním (zdánlivě) nesouvisející výjevů a poznámek do nikdy nedořečených sdělení.

V rámci výstavy vznikne doprovodná tiskovina V duchu, která mimo obrazovou a textovou dokumentaci autorčiny umělecké činnosti obsahuje také texty a kresby rozšiřující rámec žánru autorského katalogu (např. kreslený komiks od Petra Strouhala o Duras, esej od Jiřího Havlíčka o andělech a psaní, text od Karla Císaře o Spisovatelce, Lenky Vítkové o básnících, fiktivní rozhovor Čtenářky a Spisovatelky od Jana Horáka, básně od Patrika Hlavsy, Patricka Sedlaczka aj).

Tereza Sochorová (*1982, Rakovník) a Filip Cenek (*1976, Jeseník) se potkali na brněnské FaVU, kde oba studovali. Od roku 2006 spolupracují na projektech, ve kterých se soustředí především na práci s pohyblivým a statickým obrazem, textem, vyprávěním a pamětí. Společně vytvořili několik instalací a krátkých filmů, např. Balika, Bez názvu, bez komentáře, Spisovatelka, Hvězdokupa, Před mořem, Jedno slovo stačí (self-reflecting word), Třpytka.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *