Artalk.cz

Transparentnost výběrových řízení na příkladu MG

Za nový konkurz na ředitele Moravské galerie v Brně“ je název petice, která se 26. 3. 2013 objevila na internetu. Stojí za ní Iniciativa za budoucnost MG sdružující převážně zaměstnance Moravské galerie. Členové iniciativy nesouhlasí s průběhem a výsledkem výběrového řízení na ředitele MG, jenž vyhrál Jan Press. Jako hlavní výtka proti průběhu konkurzu je zde uváděna jeho nedostatečná transparentnost.

Khristian Mendoza

V petici konkrétně stojí: „Do dnešního dne, tj. úterý 26. 3. 2013 nebyla zveřejněna: jména uchazečů výběrového řízení; jejich navrhované koncepce rozvoje instituce; jména členů výběrové komise; výsledky druhého kola výběrového řízení (…); dále nebyl kandidátům a účastníkům druhého kola, natožpak veřejnosti, oznámen termín třetího kola, tedy vlastně pohovoru paní ministryně se dvěma vybranými kandidáty,(…); ostatní účastnící konkurzu byli o jeho výsledku informováni až poté, kdy se zpráva o výsledku výběrového řízení objevila v médiích a ministryně kultury již podepsala vybranému kandidátovi jmenovací dekret, a to teprve po telefonické stížnosti jednoho z nich.“

Ministerstvo kultury ČR o iniciativě zatím neví, takže není jisté, zda a jak bude na tuto aktivitu reagovat. Nicméně tisková mluvčí MK Markéta Ševčíková prohlásila, že přestože MK některé informace týkající se konkurzu zveřejnilo až po jeho uzavření a jiné zatím vůbec, výběrové řízení bylo maximálně transparentní a že při každém zvolení nového ředitele se najde skupinka lidí, kteří proti němu protestují. MK podle Ševčíkové povinnost zveřejňovat ani jména kandidátů, ani jména členů výběrové komise nemá. Pokud někoho zajímají projekty, se kterými se jednotliví kandidáti o post ucházeli, má se podle tiskové mluvčí obrátit přímo na ně.

Khristian

Artalk tak učinil a projekty kandidátů publikoval dne 27. 3. (zde). O jejich získání jsme usilovali již dříve, ministerstvo však opakovaně odmítalo zveřejnit jména kandidátů s tím, že je možné je sdělit až po ukončení konkurzu, za nějž je považováno jmenování nového ředitele.

Stejně tak artalk dlouhodobě usiluje o seznam členů výběrové komise. Ten nám bylo původně přislíben, avšak v emailu, který jsme obdrželi dne 6. února z ministerstva, u většiny členů konkrétní jména chybí:
A. členové s hlasem rozhodujícím
náměstkyně ministryně – předsedkyně komise – Matoušková Anna PhDr.
ředitelka Odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií MK (OMG) – Junková Magda PhDr.
vedoucí odd. muzeí a galerií OMG – Mgr. Pavel Hlubuček
ředitel ekonomického odboru (pověřen zastupováním náměstka ministryně MK) – Ing., PhD. Michal Mejdrech
zástupce Asociace muzeí a galerií
zástupce Moravské galerie v Brně
zástupce Magistrátu města Brno
zástupce Krajského úřadu Jihomoravského kraje
zástupce odborné veřejnosti
B. člen s hlasem poradním
metodik OMG MK (vyhodnocování tzv. manažerských dotazníků, týkajících se zjišťování role při vedení lidí)
C. tajemník
referent OMG MK

Podle neoficiálních zdrojů zástupcem Moravské galerie v Brně byla vedoucí oddělení užitého umění Markéta Vejrostová, zástupcem odborné veřejnosti Jiří Kroupa, působící na FF MU, a zástupcem magistrátu města Brna vedoucí odboru kultury Viera Rusínková. O kompletní seznam členů poroty stále usilujeme.

Khristian_02

Co se ostatních bodů uvedených v petici týče, výsledky druhého kola výběrového řízení byly zveřejněny v tiskové zprávě informující o zvolení nového ředitele. Zda je nutné, aby ministerstvo zveřejňovalo termín pohovoru ministryně s vítěznými uchazeči, je otázka, není to však informace, která by mohla ovlivnit transparentnost konkurzu. Stejně tak pozdní informování nezvolených kandidátů o výsledku výběrového řízení, které proběhlo až na základě telefonické urgence jednoho z nich, je nefér vůči těmto kandidátům, nelze však z něj vyvozovat, že konkurz byl předem zmanipulovaný. Stěžejními tedy zůstávají body týkající se zveřejňování jmen konkrétních osob zainteresovaných v konkurzu.

Ať již ministerstvo zareaguje na petici jakkoli, příklad Moravské galerie v Brně ukazuje, jak je problematické, když zřizovatelé příspěvkových organizací odmítají zveřejňovat informace týkající se výběrových řízení (např. s odvoláním na zákon o ochraně osobních údajů). Je totiž velmi pravděpodobné, že kdyby ministerstvo hned na začátku výběrového řízení zveřejnilo jména kandidátů i členů komise, a kdyby se v komisi objevilo více zástupců odborné veřejnosti (ideálně aby měli mírnou většinu), nemuselo by pravděpodobně k sepsání petice a podrývání pozice ředitele, který do své funkce ještě nestihl nastoupit, nikdy dojít.

Jako ilustrace k textu byly použity snímky australského fotografa Khristiana Mendozy.

 

 

 

 

 

Komentáře

    • Jan Kudrna

    Kdyby byli známi všichni členové komise, tak by začal hon a úsilí, aby byla tato volba jakkoliv zmanipulovaná.Panu Mgr.Pressovi přeji, hodně nadhledu nad lidskou závistí a nenechte se zastrašovat vším tím zvěrstvem, které v MG řádí.Tento způsob jara zdá se mi poněkud hektický.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *