Artalk.cz

Ružičková a Mlynárčiková v Banskej Bystrici

Nóra Ružičková a Marianna Mlynárčiková: Z druhej ruky / kurátori: Zuzana Mailingová a Michal Šedík / SSGBB / Banská Bystrica / 3. 10. – 11. 11. 2012