Artalk.cz

TZ: Sculpture now!

Sculpture now! / Štěpán Beránek, Michal Cimala, David Černý, Pavla Dundálková, Pavlína Hlavsová, Milan Houser, Krištof Kintera, Lenka Klodová, Pavel Korbička, Marek Kvetán, Barbora Maštrlová, David Moješčík, Jan Padyšák, Lukáš Rittstein, Dana Sahánková, Tomáš Skála, Vladimír Skrepl, Magdalena Staňková, Ira Svobodová, Diana Winklerová, Milan Začal / MKČR: Nosticův palác / Praha / 4. 6. – 31. 10. 2012

Sculpture now!

PREZENTACE SOUČASNÉHO ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO 3D UMĚNÍ

Podzemní prostory Nostického paláce, Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, Praha 1

Výstava probíhá v termínu: 4.6. – 31.10.2012

Slavnostní vernisáž: 3.7. 2012, 18.00hod

Program zahrnuje výstavu sochařských děl předních českých a slovenských umělců: Štěpán Beránek, Michal Cimala, David Černý, Pavla Dundálková, Pavlína Hlavsová, Milan Houser, Krištof Kintera, Lenka Klodová, Pavel Korbička, Marek Kvetán, Barbora Maštrlová, David Moješčík, Jan Padyšák, Lukáš Rittstein, Dana Sahánková, Tomáš Skála, Vladimír Skrepl, Magdalena Staňková, Ira Svobodová, Diana Winklerová, Milan Začal.

Výstava Sculpture now! v podzemí Nosticova paláce představí formou volné přehlídky nejzajímavější umělecké trendy na poli současného českého a slovenského 3D umění. Cílem výstavy je poukázat na to, že dnešní socha je velmi svobodným vyjadřovacím médiem, které nabízí velmi různorodá řešení; kromě plastik a skulptur, které mohou být samy o sobě chápány velmi neortodoxně, můžeme sochu chápat také jako objekt, reliéf, asambláž, instalaci, kinetické umění, světelné umění nebo land art, které dalece překračují klasickou představu sochy jako nehybné, stojící figury. Současná socha tak nabývá nových dimenzí a hodnoty. V dnešní době inovací také prakticky neexistuje jakékoliv omezení ze strany materiálu ani námětu. Prvotním posláním umění není již čistě estetická nebo reprezentativní funkce. Sochařské médium pracuje s inovativními a klasickými materiály, ale i s materiály „neuměleckými“.

Cílem bylo vybrat etablované osobnosti v rámci českého a slovenského umění, ale i zajímavé mladé talenty. Projekt chce poukázat na různorodost současného 3D umění a prostřednictvím prezentovaných děl nastínit nejdůležitější trendy. Celý koncept výstavy je pak soustředěn na zamyšlení se nad otázkou, jakým směrem se současná socha udává a zda pro ni existují nějaké hranice. Celý projekt usiluje o kvalitní zachycení těchto nových trendů a směrů a jejich srozumitelné zprostředkování divákovi.