Artalk.cz

TZ: Zkušební vrty

Zkušební vrty / Dominik Gajarský & Tomáš Hrůza & Roman Štětina, Jiří Hölzel, Petr Krátký & Martin Hrubý, Vojtěch Maša / Dům umění města Brna: Dům pánů z Kunštátu, Galerie G99 / Brno / 22. 5. – 20. 6. 2012

Srdečně zveme na vernisáž výstavy ZKUŠEBNÍ VRTY, která se uskuteční v Galerii G99 v Domě pánů z Kunštátu Domu umění města Brna na Dominikánské 9 v úterý 22. 5. 2012 v 18.00 hod. Výstava potrvá od 23.5. do 20. 6. 2012.

Otevřeno: stř – ne, 10 – 18h

Vystavující umělci:

Dominik Gajarský & Tomáš Hrůza & Roman Štětina (AVU Praha)

Jiří Hölzel (FUD UJEP Ústí nad Labem)

Petr Krátký & Martin Hrubý (VŠUP Praha)

Vojtěch Maša (FaVU Brno)

 

Kurátorka výstavy:

Anna Vartecká

 

Zúčastněné vysoké umělecké školy:

Akademie výtvarných umění v Praze

Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně

Výstava Zkušební vrty je zaměřena na průzkum institucionálních systémů, které determinují naše bytí, ale vzhledem k vlastní složitosti zůstávají jejich strategie běžným uživatelům skryté. Aspekty institucionální kritiky související s galerijním provozem se v umění programově objevují již od 60. let 20. století. Tato výstava se ale ve svém záměru nevztahuje výhradně ke kritice vlastních uměleckých institucionálních předpokladů a vlastní pozice v různých společenských diskurzech. Vychází z koncepce širšího spektra „hloubkových vrtů“, které fungují v odlišných kontextech a které zrealizovali studenti českých vysokých uměleckých škol.

Základním východiskem výstavy je otázka, jak uvažuje student o institucionálních systémech, kterých součástí je on sám? Instituce ve své podstatě představuje složitou, hierarchicky založenou, arbitrární strukturu. Ve svých kompetencích může lidskou činnost (uměleckou produkci nevyjímaje) iniciovat, podporovat, omezovat i zcela zamítnout. Téměř bezděčně se zde odhalují institucionálně korektní způsoby kódování informací, takže pronikání do těchto struktur se nejmladším umělcům jeví jako inspirativní rámec pro další tvůrčí zpracování. Vymezování sebe sama v odtažitém prostoru instituce souvisí i s procesem umělecké, sociální a lidské sebe-identifikace. Provozování zkušebních vrtů je činnost spojena s ohledáváním terénu, do kterého chceme investovat a očekáváme, že se investice několikanásobně vrátí. Přirozenou součástí takového průzkumu může být odhalení různých „tektonických poruch“, které konkrétnou instituci mění v labilní prostředí voluntaristického charakteru.

Referenční hodnoty, které autoři ve svých průzkumech získali, jsou prezentovány v souladu se strategiemi kreativní a kritické formy lidské činnosti – umělecké praxe. I když nejsou tyto hodnoty získány racionálním kalkulem a jsou pouze umělecky konstatovány, do značné míry se stávají zdrojem poznání, které rozšiřuje naší zkušenost.

Výstava Zkušební vrty kurátorky Anny Vartecké je první výstavou z celkem pěti výstav v Galerii G99, jejichž realizace je součástí Centralizovaného rozvojového projektuVýstavy, sympozium a publikace prací studentů studijníchprogramu Výtvarná umění realizovaných načeských vysokých uměleckých školách. Dílčí výstavy projektu představí ty nejzajímavější studentské práce z vysokých uměleckých škol a zmapují aktuální podoby různých přístupů k výtvarné tvorbě. Kurátoři z jednotlivých škol zpracují v rámci dílčích výstav v G99 průzkum na zvolené téma a představí tak studentské práce z nejmladší umělecké scény.

Dvouletý Centralizovaný rozvojový projektVýstavy, sympozium a publikace prací studentů studijních programu Výtvarná umění realizovaných na českých vysokých uměleckých školáchpodpořeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky je realizován ve spolupráci s Domem umění města Brna. Zaměřuje se na průzkum a prezentaci vysokých uměleckých škol. Jeho cílem je otevření diskuse ohledně specifikace škol, výměny zkušeností a informací. Zároveň také propojí galerijní provoz s akademickým prostředím i širokou veřejností. Na sérii výstav v Galerii G99 bude navazovat sympozium na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, které proběhne v listopadu tohoto roku a velká souhrnná výstava v Domě umění města Brna v roce 2013.

Výstavu Zkušební vrty pořádají:

Dům umění města Brna / Galerie G99, Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, 602 00 Brno

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem

Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, Rybářská 125/13/15, 603 00 brno

Komentáře

Comments are closed.