Artalk.cz

TZ: Generátor

Generátor / Galerie Emila Filly / Ústí nad Labem / 26. 4. – 25. 5. 2012

Generátor

26. 4. – 25. 5. 2012

Výstava Generátor je společným kurátorským projektem studentek prvního ročníku magisterského programu Kurátorská studia realizovaným pod záštitou Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem, ve které se výstava koná, se nachází v areálu bývalé Severočeské armaturky. Její industriální prostředí bylo jedním z hlavních impulzů k výběru ústředního tématu výstavy, kterým je vzájemný vztah člověka a stroje.

Výstavní projekt Generátor se zabývá problematikou postindustriální společnosti. Zaměřuje se jak na formu, vzhled stroje a jeho funkční aspekty, tak na různé volné asociace a interpretace na téma stroj. Výstava nabídne návštěvníkům široké spektrum výtvarných prostředků od klasické malby, grafiky, fotografie, přes video až po interaktivní instalace a skulptury. Každý autor vnímá vztah člověka a stroje jinak. Výstava tak přináší i různé úhly pohledu na technologii, jako nástroj tvorby, zdroj inspirace nebo zdroj problémů a další.

Jádro výstavy tvoří díla umělců, kteří se ve své době stali průkopníky ve využívání technologií v umělecké tvorbě. Zdeněk Sýkora jako jeden z prvních umělců začal již v šedesátých letech využívat počítač jako pomocný nástroj při tvorbě svých struktur, od poloviny 70. let v cyklu liniových obrazů využívá pouze řady náhodných čísel. Ačkoli pracoval se systémy, programy nebo později s náhodností, zůstal malířem: originálním způsobem se zabýval tvary, barvami a jejich vzájemnými vztahy. Michal Gabriel a Tomáš Medek posunuli využití technologie jako nástroje tvorby o něco dál. Své myšlenky zhmotňují v digitálních sochách prostřednictvím nové technologie 3D tisku. Skutečný svět a virtuální realita se střetává v dílech Jana Šerých a Jana Martince. Další vystavující autoři reflektují například automatizaci a instrumentalizaci dnešní společnosti, problém komunikace a jiní jako například Jiří Lindovský hledají výtvarnou přitažlivost v samotné estetice stroje.

Kurátorky výstavy:

ZLATA BORŮVKOVÁ, ADÉLA ČIHÁKOVÁ, HANA JÁSKOVÁ, LENKA KLEMENTOVÁ, TEREZA KOPECKÁ, ZUZANA MUSILOVÁ, DAGMAR MYŠÁKOVÁ, ZUZANA PROKOPOVÁ, MARTA SLAČÁLKOVÁ, ALEXANDRA SLESAREVA, MICHAELA ŠARKÖZIOVÁ

Vystavující umělci:

JIŘÍ FRIČ, VILÉM FRIČ, MICHAL GABRIEL, TOMÁŠ HERCOG, VOJTĚCH KÁLECKÝ, MICHAL KOHÚT, PAVEL KOPŘIVA, JIŘÍ LINDOVSKÝ, ADÉLA MARKOVÁ, JAN MARTINEC, TOMÁŠ MEDEK, PAVEL MRKUS, JAKUB NEPRAŠ, VÁCLAV PELOUŠEK, JIŘÍ STRAKA, ZDENĚK SÝKORA, JAN ŠERÝCH, ROBERT VLASÁK, HENRIETA ŽIAČKOVÁ

Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem

Jateční 1588/49, 400 01 Ústí nad Labem

Otevírací doba: Út – Pá 10 – 13, 14 – 18 h, So 10 – 14 h