Artalk.cz

Muzeum v České Lípě po 20 letech dokončilo obnovu stálé expozice

Vlastivědné muzeum v České Lípě po 20 letech dokončilo modernizaci stálé regionální expozice, která se dělala po etapách. Jako poslední přišlo na řadu období od středověku až po období cechů. ČTK to dnes řekl ředitel muzea Zdeněk Vitáček. Expozice je obohacená o další exponáty a nejnovější informace z bádání. Novinkou je například nejstarší kronika města z předbělohorské doby či barokní oltářní obraz z vyhořelého kostela.

Rozdělit modernizaci na etapy na dvě desetiletí bylo podle ředitele nutné. „V roce 1999 jsme si nechali udělat odhad, co by to stálo, kdybychom si to nechali vyrobit takzvaně na klíč. Dostali jsme nabídku na šest milionů korun, což pro nás byla velká suma. Proto probíhala postupně,“ uvedl. Všechny etapy podle jeho odhadu stály 2,5 až tři miliony korun. „S tím, že 99 procent všeho dělali naši zaměstnanci. To znamená od toho, jak bude expozice vypadat, přes restaurování, konzervaci až po instalaci,“ dodal. Muzeum náklady platilo z dotací města a příspěvků od Libereckého kraje.

Postupná obnova stálé regionální expozice v muzeu začala v roce 1999. Předchozí instalace byly podle ředitele zastaralé a neodpovídaly současným znalostem o Českolipsku. Přírodovědná část byla z roku 1969 a historická z roku 1970. „Celkově jsme se to snažili pojmout jinak. Aby byla expozice vstřícnější návštěvníkovi a hlavně, aby mu dala nové informace z poslední doby bádání,“ dodal Vitáček.

Regionální expozice prochází dějinami Českolipska od pravěku až do roku 1945. Jako poslední se modernizovala historická část, která zahrnuje zhruba půl tisíciletí od gotiky přes renesanci po baroko, neboli od druhé poloviny 13. století do konce 18. století. „Po obsahové stránce zůstala chronologie, byla použita i celá řada věcí ze staré expozice, ale bylo to doplněno novými obrazovými materiály a přibyla i celá řada nových exponátů,“ uvedl Jaroslav Panáček, který měl obsahovou část expozice na starost. „Je tady hodně použita českolipská keramika, českolipský cín, je tady hodně zbraní, nábytku, textilií,“ dodal.

Autoři modernizované expozice podle něj kladli větší důraz na architekturu, samostatně jsou třeba zastoupené kostely či hrad. Zdůrazněné jsou některé osobnosti, jako byl kronikář Hans Kriesche, autor jediné dochované kroniky z předbělohorské doby na severu Čech. Kronika je v expozici stejně jako například oltářní obraz z roku 1755, jediný dochovaný artefakt z farního kostela na Škroupově náměstí. Kostel na přelomu 18. a 19. století vyhořel. V expozici je i model jezdecké sochy Jindřicha z Lipé, což byl pravděpodobný zakladatel města na začátku 14. století. Je tam sekce věnovaná Albrechtu z Valdštejna, který dal založit klášter, kde má dnes muzeum sídlo. I samotný klášter patří k významným architektonickým památkám Českolipska. Loni do muzea zavítalo na 28.000 lidí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *