Artalk.cz

TS: Stála expozícia Stana Filka v Stredoslovenskej galérii

Stála expozícia Stana Filka v Stredoslovenskej galérii / Vystavujúci autor: Stano Filko / Kurátorská koncepcia a dramaturgia výstav: Mira Keratová / Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici / Miesto: foyer Bethlenovho domu, / Termín: 6. december 2017 – 4. marec 2018 / Sprístupnenie: 6. decembra 2017 o 10.00 hod.

Stanislav Veselovsky
Stanislav Veselovsky

Pozývame Vás na sprístupnenie prvej epochy
Stálej expozície Stana Filka v Stredoslovenskej galérii – HYDROZOA
v stredu 6. decembra 2017 o 10.00 h. v Bethlenovom dome na Dolnej 8 v Banskej Bystrici.

Stano Filko je slovenský neoavantgardný umelec generácie 60. rokov, známy najmä tvorbou totálnych inštalácií a prostredí. Medzi jeho najznámejšie projekty patria readymade eventy Happsoc od 60. rokov (na prvom z nich spolupracoval s A. Mlynárčikom a Z. Kostrovou) a transcendentálne prostredie Biely priestor v bielom priestore od 70. rokov (pôv. s M. Lakym a J. Zavarským). Stredoslovenská galéria získala v roku 2015 do svojej zbierky rozsiahlu akvizíciu viac než 700 Filkových diel. Ide o zbierku menších objektov a diel na papieri, ktorá má povahu umeleckého archívu s bádateľským potenciálom. Obsahuje autonómne diela, ako aj dokumentácie Filkových výstavných projektov a mnohých už neexistujúcich alebo priebežne prepracovávaných priestorových diel či diel vysvetľujúcich vývoj jeho unikátneho ideologického systému farieb, ktorý vytvoril na vysvetlenie svojho holistického konceptu sveta. Retrospektívna výstava Stana Filka z tejto zbierky sa konala v budove Pretória Stredoslovenskej galérie v čase od 21. februára do 30. apríla 2017.

Nový formát Filkovej permanentnej expozície charakterizuje neohraničené trvanie a premenlivá povaha, ktorá je vyjadrená delením programu na epochy (jednotlivé dočasné výstavy, autorské projekty, intervencie a i.). Koncept expozície je zasadený do kontextu inštitucionálnej kritiky, ktorá od 60. rokov 20 st. kriticky komentuje ideológie a mocenské štruktúry ovplyvňujúce cirkuláciu umenia, politiku výstav a diskusií o umení prebiehajúcich na inštitucionálnej úrovni. V rámci dlhodobého výstavného projektu HYDROZOA (tzv. polypovce ako prastaré živočíchy, medzi ktoré sa zaraďujú napr. niektoré biologicky nesmrteľné druhy medúz) bude verejnosti sprístupnený program kurátorských a autorských výstav v spolupráci s pozvanými hosťami, ktoré budú reagovať na zbierku diel Stana Filka v SSG.

Verejné zbierkotvorné inštitúcie sú dnes častým miestom korunovácie umelcov ako komerčných celebrít či hviezd, obvykle v rámci formátov retrospektívnych výstav. Múzeá a galérie sú už zriedkavo experimentálnymi platformami, stávajú sa skôr miestami luxusných dizajnových produkcií s dobre štrukturovaným verejným programom; často takpovediac vyhladzujú veľké provokatívne myšlienky predkladaného umenia tak, aby obstáli v strednom prúde, nezostávali príliš konfrontačné, boli ľahko metabolizovateľné najmä cieľovou strednou vrstvou. Umelecké inštitúcie a verejné zbierky sú naviazané na požiadavky umeleckého trhu, konzumné mechanizmy, investičné stratégie a vôbec sú zasiahnuté celkovou komodifikáciou a monetarizáciou sveta umenia. Tieto okolnosti ovplyvňujú nielen umeleckú produkciu, ale aj jej reprezentáciu. Vo volaní po reformácii, resp. regenerácii umeleckých inštitúcií a prehodnotení politicko-ekonomických aspektov ich fungovania, ponúka Stredoslovenská galéria ikonoklastický formát svojej stálej expozície Stana Filka HYDROZOA, zameraný nie na marketingovú hodnotu diela, ale v duchu Filkovho odkazu naopak na rozširovanie poznania a redukciu role umeleckého objektu.

Mira Keratová
Tešíme sa na vašu návštevu!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *