Artalk.cz

TZ: Pavel Rudolf & Alojz Klimo

Pavel Rudolf & Alojz Klimo / Galerie Závodný / Mikulov / 23. 11. 2017 – 6. 1. 2018 

A.Klimo

Pro svou poslední výstavu v tomto roce si mikulovská Galerie Závodný vybrala dvě významné osobnosti československé geometrické abstrakce. Pavla Rudolfa, malíře, grafika a konceptualistu a jednoho z prvních průkopníků slovenské geometrie, Alojze Klima.

Počátky tvorby Pavla Rudolfa /narozen 1943 v Brně/ úzce souvisí s lettrismem, k písmu a textu se v průběhu let opakovaně vrací. Práce vystavené v Galerii Závodný jsou spojeny s geometrickými konstrukty, které Pavel Rudolf realizuje podle předem určeného jednoduchého pravidla. Celý cyklus prezentovaných prací se vztahuje k tématice kruhu, jeho opakování a dělení. Křehké a přesné linie kružnic systematicky zaplňují obrazovou plocha plátna, navzájem se prolínají a vytváří velmi hustou a vizuálně atraktivní strukturu. I v té je možno vypozorovat řád. Barevná škála je zredukovaná, autor upřednostňuje černou a bílou barvu. Tvorba Pavla Rudolfa je spjata s Brnem, ve kterém žije a pracuje.

Alojz Klimo /1922 v Piešťany – 2000 Bratislava/ patřil od 60. let 20. století k nejprogresivnějším slovenským umělcům. Náměty pro tvorbu čerpá převážně v městské krajině. Motivy křižovatek, ulic a střech domů se objevují na dřevěných deskách, plátnech obrazů i linorytech. Je zde patrný princip kontrastu. Obrazová plocha je rozdělena do jednotlivých polí, každé z nich je orámováno výraznou černou linkou. Předobrazem pro toto dělení jsou zcela jistě práce Pieta Mondriana. Častým tematickým motivem jsou otisky kružnic a čtverců specificky a s rozmyslem rozmístěné v ploše polí. Repetitivnost, symetrické dělení obrazové plochy a jednoduché geometrické znaky zcela zřetelně odkazují k promyšlené koncepci. Spontánní práce s barvou a nepřítomnost dogmatického řádu posouvají jednotlivá díla Alojze Klima k individuální, osobní a velmi citlivé výpovědi.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *