Artalk.cz

TZ: Dominik Běhal

Dominik Běhal / Je tma a změklo kamení / Photogether Gallery / Zlín / 15. 11. – 13. 12. 2017

plakát k výstavě

Dominik Běhal: Je tma a změklo kamení

15. 11. – 13. 12. 2017

kurátorka: Karolína Juřicová

Photogether Gallery (Health Center Bunker), Zlín

Název výstavy Je tma a změklo kamení si v sobě nese odkaz na prostor temného bunkru v podzemí, ve kterém se pomyslně ztrácí vnímání časoprostoru. Tato slova nenápadnou metaforou odkrývají charakter děl. Dominik Běhal (*1988) svou tvorbu v posledním roce nejvíce zaměřil na specifickou malířskou techniku fresky. Tím se také odpoutal od většiny současných autorů, pracujících s multimediálními přesahy malby-objektu. Stal se tak možná pro někoho konzervativním solitérem.

Soubor vystavených freskových obrazů zhmotňuje barevný pohyblivý záznam dokumentárního snímku ze 30. let minulého století, zvaný The Thirties in Colour. Dokument je důležitým výchozím motivem v celé tvorbě malíře. Prezentované video bylo inspirací k rozfázování snímku do jednotlivých „sekvencí“ v prostoru formou statických obrazů, překrývajících vrstvy nasnímaných informací. Dominik Běhal aktualizuje obsahovou stránku historického media fresky zaměřením na dějiny 20. století. Paměť a historie, ať už jedince či společnosti, doprovází každou malbu. Fresky představují „kameny“, do kterých se vpisují prožité příběhy. Barevnost obrazů kopíruje nekvalitní nahrávku staré kamerové techniky. Záměrem je také rozostření, nečitelnost, zaznamenání chyb a odlišností nad reálným obrazem skutečnosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *