Artalk.cz

do 29. 9. 2017 / Dom umenia v Bratislave vyhlasuje otvorenú výzvu na predkladanie výstavných projektov pre rok 2018

Dom umenia v Bratislave vyhlasuje otvorenú výzvu na predkladanie výstavných projektov pre rok 2018 / do 29. 9. 2017

DU-FB-promo_OpenCall-cover-N

Druhé poschodie Domu umenia je otvorenou platformou pre široké spektrum výstavných projektov. Poskytuje priestor profesionálnym výtvarníkom a kurátorom, ktorí sa zaoberajú súčasným vizuálnym umením v celej šírke jeho žánrov. Ponúka veľkorysé priestory o rozsahu viac ako 530 m2 v centre mesta na Námestí SNP.

Výzvu na predkladanie projektov vyhlasuje Dom umenia jedenkrát ročne a žiadosti prijíma priebežne počas celého kalendárneho roka. Výstavné projekty Domu umenia sú nezávislé a oddelené od výstavného plánu Kunsthalle Bratislava, ktorá pripravuje vlastné projekty pre výstavné priestory na prvom poschodí budovy a na prízemí v priestore Kunsthalle LAB.

Predpokladaná dĺžka trvania jednej výstavy je 4 až 6 týždňov. V prípade, ak má žiadateľ záujem iba o časť priestoru, musí sa skoordinovať už pri predkladaní s partnerom, ktorý využije zvyšnú časť výstavného priestoru (t.j. dva menšie projekty musia byť predložené na rovnaký termín). Návrhy projektov bude posudzovať odborná komisia zložená zo zástupcov KHB, SNG, NOC, Ministerstva kultúry a z externého prostredia. Komisia bude uprednostňovať profesionálne, kvalitne pripravené kurátorské projekty pre celé poschodie Domu umenia.

Žiadosť o zaradenie do výstavného programu musí obsahovať:

vyplnený prihlasovací formulár;
stručnú charakteristiku/libreto projektu;
informačno-obrazové portfólio autora resp. projektu.

PODMIENKY

komisia bude uprednostňovať kurátorské projekty z oblasti aktuálneho vizuálneho umenia;
podmienkou poskytnutia výstavných priestorov bude podpísanie zmluvy o spolupráci a záväzok o úhrade nevyhnutných služieb vo výške 1 000 eur/mesiac bez DPH, spojených s prevádzkou priestorov;
Dom umenia nebude zabezpečovať transport, dozor priestoru, technickú výpomoc pri inštalovaní výstav, PR aktivity či realizáciu sprievodných tlačovín.
Prihlášky sa budú prijímať priebežne, najneskôr však do 29. septembra 2017. O výsledkoch budú úspešní uchádzači informovaní do dvoch týždňov od zasadnutia komisie, určite však do konca októbra. V prípade nenaplnenia výstavného plánu na ďalší rok v tomto termíne je možné neskoršie individuálne posúdenie projektov na základe voľných priestorových kapacít.

Vaše projekty posielajte na E info@domumeniabratislava.sk alebo poštou na adresu:

Dom umenia/Kunsthalle Bratislava

Námestie SNP 12

P. O. Box 107

810 00 Bratislava

Viacej informácií nájdete tu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *