Diplomanti Fakulty umění Ostravské univerzity v menze a online

Videoinstalace diplomových prací absolventů Fakulty umění Ostravské univerzity. Pravděpodobný model sdílení uměleckých děl v současnosti. Od prezentace objektů k sociální reprezentaci. / kurátoři: Jiří Havlíček, Filip Nerad / budova bývalé menzy, Reální 5 / www.fakultaumeni.cz / Ostrava / 20. 6. – 9. 7. 2017

01_MENZA 02_MENZA 03_MENZA 04_MENZA

Foto: Karel Kita

Výstava online zde.

Záznam diskuze (Ondřej Chrobák, Marek Pokorný, Jiří Ptáček) o budoucnosti absolventů uměleckých škol, která proběhla jako součást doprovodného programu před vernisáží zde.