Artalk.cz

TZ: Svítání Zdeňka Sklenáře. Grafické dílo 1934-1985

Svítání Zdeňka Sklenáře. Grafické dílo 1934-1985 / Galerie moderního umění v Hradci Králové / Hradec Králové / 23. 6. – 24. 9. 2017

Galerie moderního umění v Hradci Králové a Galerie Zdeněk Sklenář uvádějí výstavu Svítání Zdeňka Sklenáře, prezentující výběr z grafické tvorby Zdeňka Sklenáře v rozmezí let 1934–1985. Vedle často vystavovaných grafických cyklů se objeví i unikátní, téměř neznámá díla. Zajímavostí výstavy je pak Sklenářův sochařský portrét básníka Apollinaira. Výstava, k níž vyjde první část obsáhlé monografie, bude letos na podzim představena v Paláci Prince Kunga v Pekingu.

Více než 60 z celkem 110 grafických děl jedné z nejvýraznějších postav českého umění 20. století malíře, grafika a ilustrátora Zdeňka Sklenáře (1910-1986) v Galerii moderního umění v Hradci Králové je reprezentativním průřezem grafickou tvorbou autora. Kurátor výstavy PhDr. Tomáš Rybička společně s galeristou Zdeňkem Sklenářem do kurátorského konceptu zařadili ucelený výběr z grafického díla, jemuž se Zdeněk Sklenář vedle malby soustavně věnoval.

Výstava v královehradecké Galerii moderního umění diváky seznámí v tematických celcích s ikonickými grafickými cykly, známými především z knižních ilustrací, ale i s grafickými díly poznamenanými válečným a poválečným obdobím a Sklenářovou inspirací atmosférou Paříže. Kurátoři výstavy zařadili do jednoho z cyklů také portréty inspirované postavou a osobností malíře Arcimbolda, právě Sklenář přiměl teoretiky umění, aby se díly manýristů na dvoře Rudolfa II. začali zabývat – „Žasne, kde jiní ohrnují nos,“ napsal o něm Jiří Kolář.

 „Vystavená díla nejsou řazena v přísné chronologii, jak bývá obvyklé u retrospektivních přehledů tvorby, ale jsou včleněna do tematických celků, protože Zdeněk Sklenář se k některým námětům opakovaně vracel, například k portrétu manýristického malíře Giuseppe Arcimbolda,“ říká kurátor výstavy PhDr. Tomáš  Rybička.

Divákům se dále představí grafické listy inspirované čínskou kaligrafií a znakovým písmem, ale i tradiční čínskou architekturou a přírodou. Pro jeho přínos v oblasti propojování západní a východní kultury mnoho osobností kultury a umění Sklenáře považuje za důležitý most mezi východem a západem. Rakouský profesor a historik umění Peter Wiebel jej dokonce označuje tím „..Kdo harmonizuje světové kultury“.

„Zdeněk Sklenář dokázal svou čínskou zkušenost ve svém díle tvůrčím a geniálním způsobem zpracovat a zhodnotit. Právě převážně v jeho čínských ilustracích nalezneme mnoho čínských formálních prvků, tvarů, symbolů, motivů a stylizací, ale styl a technika zpracování těchto forem jsou typicky Sklenářovy, nikoli čínské. Důležité však je, že Zdeněk Sklenář jako moderní umělec vytváří geniální propojení prvků obou tradic velice moderní umělecké dílo,“ říká Fan Dian, ředitel Národní galerie Číny (NAMOC).

Vedle často vystavovaných grafických listů se zde objeví i méně známá díla z počátků Sklenářovy grafické tvorby, spjaté s polovinou třicátých a čtyřicátých let minulého století, vytištěná často jen v několika exemplářích. Jde například o jedno z prvních autorových grafických děl z roku 1934. Autor instalace výstavy, současný umělec a architekt Jiří Příhoda, do expozice začlenil i originální grafické listy ze dvou bibliofilií – Pocta Arcimboldovi (1969) a Drak z černé tůně (1958).

Nepochybně zajímavým momentem výstavy je prezentace sochy – portrétu francouzského básníka Guillama Apollinaira, který Sklenář, jenž se věnoval především grafické tvorbě, malbě
a ilustraci, vytvořil v reakci na bohatou inspiraci francouzskou poezií. Se sochařskou tvorbou se u Sklenáře jinak nesetkáváme.

Sklenář vytvořil celkem 110 grafických děl – z toho 60 grafických listů, 4 matrice a 1 socha je prezentováno na této výstavě. Součástí expozice jsou také původní rydla, které Zdeněk Sklenář používal. Převážnou část exponátů zapůjčila Galerie Zdeněk Sklenář, několik děl pochází ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové. Důležitou část výstavního souboru tvoří také soukromé zápůjčky, jako například SVETLIK ART FOUNDATION či sbírka Gerdy a Josefa Freisingerových.

K výstavě Svítání Zdenka Sklenáře vychází první část dlouho očekávané obsáhle monografie Zdeněk Sklenář/1 – Grafické dílo 1934-1985, mapující grafickou autorovu tvorbu. Publikaci sestavili Zdeněk Sklenář, synovec Zdeňka Sklenáře a galerista, a Ivo Binder. Grafickou úpravu provedl prof. Zdeněk Ziegler.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *