Artalk.cz

TZ: Krátký film a petice Kde je Maxipes Fík?!

Krátký film a petice Kde je Maxipes Fík?! / Praha / 10. 1. 2017

fik

Tisková zpráva k dokumentu Krátký film a k petici Kde je Maxipes Fík?! 

Rádi bychom opravili naše chybné tvrzení, že Maxipes Fík, víla Amálka a loupežník Rumcajs jsou majetkem akciové společnosti Krátký film Praha. Podle sdělení obchodního útvaru ČT patří práva k seriálům Říkání o víle Amálce, O loupežníku Rumcajsovi, Maxipes Fík a Divoké sny Maxipsa Fíka České televizi.

Dále bychom chtěli zdůraznit, že nezpochybňujeme soukromé vlastnictví Krátkého filmu. Usilujeme pouze o to, aby současný majitel měl nejen právo libovolně nakládat s archivem Krátkého filmu, ale aby k tomuto unikátnímu souboru, čítajícímu přes padesát tisíc položek, vytvořených v době státního monopolu v letech 1946 až 1990, měl také elementární zodpovědnost.

V této záležitosti se obracíme na Ministerstvo kultury České republiky, protože k jeho povinnostem patří péče o naše kulturní dědictví. Nesouhlasíme s tvrzením mluvčí MK ČR, že „ministerstvo ze své pozice nemůže jakkoli zasahovat do činnosti soukromoprávních subjektů, a nemůže tedy žádným způsobem dohlížet na archiv Krátkého filmu, ani zajistit jeho zpřístupnění“.

Zdroj: Lidovky.cz

Domníváme se, že právě MK ČR může na vládní úrovni prosadit legislativní změny, které by přiměly vlastníka Krátkého filmu k tomu, aby umožnil provedení inventarizace archivního fondu a odborné kontroly jeho stavu a způsobu uložení.

Zároveň připomínáme, že to bylo ministerstvo kultury, které v roce 1990 během dvou dnů schválilo projekt transformace Krátkého filmu se všemi fatálními nedostatky. Podle bývalého ředitele odboru umění MK ČR Petra Daňka návrh na založení akciové společnosti Krátký film neobsahoval soupis majetku společnosti ani přesnou specifikaci nakládání s autorskými a výrobními právy.

Zdroj: Artyčok.tv

Vzhledem k absenci těchto zásadních dokumentů dnes nikdo přesně neví, co všechno se v archivu Krátkého filmu nachází. Cílem dokumentu a petice je na tuto skutečnost upozornit a apelovat na ministerstvo kultury ČR, aby iniciovalo kroky, které by vedly k řešení situace, poškozující odkaz tvůrců českého animovaného filmu.

V Praze, dne 10. ledna 2017                                                            Jiří Havlíček, Pavel Ryška

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *