Artalk.cz

Země se otáčí v Hunt Kastner

Země se otáčí a vše z ní sklouzává / Kurátoři: Edith Jeřábková, Jiří Kovanda / Hunt Kastner Artworks / Praha / 17. 1. – 16. 3. 2013

hunt_02

hunt_03

hunt_05

hunt_06

hunt_07

hunt_08

foto: Ondřej Polák