Artalk.cz

GHMP hledá kurátora/kurátorku plastiky

Galerie hlavního města Prahy vypisuje výběrové řízení na pozici:

kurátor/kurátorka sbírky plastiky – kurátor/kurátorka výstavních projektů

POPIS PRACOVNÍ POZICE

 • správa sbírky plastiky
 • pravidelná inventarizace sbírkového fondu
 • pravidelná kontrola exponátů a návrhy k jejich restaurování
 • aktivní práce se systémem evidence sbírek Museion (vedení vědecké karty sbírkových předmětů, záznamy o odborných zjištěních aj.)
 • návrhy přírůstků do sbírky, podíl na strategii akviziční politiky GHMP
 • příprava a realizace výstavních projektů
 • spolupráce v rámci mezioborových projektů
 • profesní spolupráce na mezinárodní úrovni
 • publikační činnost
 • profesní vzdělávání

POŽADUJEME

 • vysokoškolské vzdělání v oboru dějiny umění (minimálně Mgr.) či příbuzných oborech uměleckého charakteru
 • odpovídající znalosti výtvarné kultury a teorie umění především 20. a 21. století, zejména střední a středovýchodní Evropy 20. století
 • znalost a zájem o nejrůznější formy umění související s plastikou v nejširším možném spektru realizací (klasické materiály, instalace, kombinace s dalšími médii aj.)
 • znalost anglického jazyka na komunikační úrovni v psané i mluvené formě
 • kurátorská praxe v oboru min. 3 roky
 • organizační a komunikační schopnosti, schopnost týmové práce
 • dobrá znalost práce s počítačem (především MS Office a databázové programy)
 • předložení výpisu z rejstříku trestů ne starší než 2 měsíce

 

NABÍZÍME

 • práci v týmu prestižní kulturní instituce s pracovištěm v centru Prahy
 • inspirativní pracovní prostředí
 • pracovní úvazek 1,0
 • pracovní poměr na dobu určitou s možností změny na dobu neurčitou po prvním roce, zkušební doba jsou 3 měsíce
 • odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 264/2022 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění.
 • stabilitu příspěvkové organizace
 • 5 týdnů dovolené, 4 dny indispozičního volna, příspěvek na stravování, volné vstupy do muzejních objektů aj.

MOŽNOST NÁSTUPU od 1. listopadu 2023 nebo dle domluvy

PŘIHLÁŠKA DO PRVNÍHO KOLA VŘ MUSÍ OBSAHOVAT

 • motivační dopis
 • profesní životopis
 • seznam publikační činnosti a seznam realizovaných výstavních projektů
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • prohlášení o znalosti etického kodexu kurátora (vydaného ICOM) a připravenosti se jím bezvýhradně řídit
 • stručný nástin rozvoje sbírky plastiky GHMP, mj. se zohledněním Centra Františka Bílka

ORGANIZACE A TERMÍN VŘ

Výběrové řízení bude dvoukolové. Přihlášky zasílejte v elektronické podobě na email: dana.haltufova@ghmp.cznejpozději do 30. září 2023. Vybraní uchazeči budou pozváni do druhého kola k osobnímu setkání, které proběhne 10. října 2023.

Galerie hlavního města Prahy si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli zrušit bez udání důvodu či nevybrat žádného kandidáta/kandidátku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *