Artalk.cz

AVU hledá asistentku / asistenta se zaměřením na kurátorství

Rektorka Akademie výtvarných umění v Praze se sídlem U Akademie 4, Praha 7, v souladu s § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a platným Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AVU (ze dne 27. 3. 2018, čj. MSMT-8517/2018) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

ODBORNÝ ASISTENT / ODBORNÁ ASISTENTKA SE ZAMĚŘENÍM NA KURÁTORSTVÍ

Pracovní náplň:

 • koncepční příprava a výuka jednoho dvousemestrálního kurzu z kurátorských studií
 • spolupráce na přípravě magisterských studujících na písemnou část Státní závěrečné zkoušky z dějin umění
 • konzultování diplomových projektů studujících AVU
 • účast v klauzurních a diplomových komisích
 • podíl na výuce studujících doktorského studia
 • podíl na dalších aktivitách KTDU.

Předpoklady:

 • Pedagogické zkušenosti
 • Akademický titul minimálně doktorské úrovně uměnovědného nebo kurátorského studia
 • Domácí a zahraniční praxe v oblasti kurátorství
 • Doložitelná odborná publikační činnost
 • Výborná znalost anglického jazyka
 • Občanská bezúhonnost

Nabízíme:

 • úvazek 0,2
 • Platové podmínky se řídí vnitřním mzdovým předpisem AVU (8.000, – CZK / 0,2 úvazek)
 • Nástup: 9/2023
 • Smlouvu na dobu určitou, po prvním roce smlouvu na tři roky
 • Zaměstnanecké benefity podle standardu AVU

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

 1. Kontaktní údaje
 2. Strukturovaný životopis
 3. Kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání
 4. Motivační dopis obsahující stručnou koncepci kurzu
 5. Doporučující referenci

Příjímací řízení je dvoukolové. První kolo proběhne nad přijatými žádostmi, druhé osobně s vybranými kandidáty/kandidátkami.

Přihlášky se všemi podklady zasílejte nejpozději do 20. dubna 2023 e-mailem na adresu kancléřky AVU Šárky Krtkové: sarka.krtkova@avu.cz.

V případě doručení podkladů poštou přihlášku zašlete na sekretariát rektorky AVU v Praze, U Akademie 4, 170 22 Praha 7 (rozhoduje datum na poštovní obálce).

Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na Úřední desce AVU a písemně oznámeny jednotlivým uchazečům/uchazečkám.

AVU si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez uvedení důvodů. AVU při rozhodování podporuje diverzitu a vyrovnané zastoupení žen i mužů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *