Artalk.cz

Institut umění – Divadelní ústav vydal publikaci k tématu status umělce

Institut umění – Divadelní ústav (IDU) zveřejnil na svém webu publikaci Status umělce. Příspěvky k diskusi, kterou je možné volně stáhnout.

Publikace obsahuje řadu argumentů a příkladů konkrétních řešení, jejichž cílem je přispět k aktuální diskusi o statusu umělce a umělkyně v ČR, která byla zahájena zařazením tématu do Státní kulturní politiky ČR 2021– 2025 a především jako jednoho z úkolů v rámci komponenty Rozvoj kulturního a kreativního sektoru Národního plánu obnovy.

Publikace obsahuje čtyři kapitoly. První se věnuje mezinárodnímu kontextu a přináší přehled doporučení UNESCO a orgánů Evropské unie. Kapitola příklady ze zahraničí nabízí příklady řešící status umělce ve vybraných evropských zemích (Španělsko, Portugalsko, Rakousko, Irsko) i na úrovni EU a je de facto sborníkem mezinárodní konference Status umělce a umělkyně, která se konala v září 2022 v Praze. Další kapitola popisuje zakotvení statusu umělce v ČR a vybrané iniciativy českých organizací a sítí. V neposlední řadě publikace obsahuje hlavní zjištění pilotního výzkumu věnovaného otázkám, jak funguje umělec na trhu práce ČR. Sondy do kariér profesionálních umělců nabízí řadu postřehů samotných umělců i jejich interpretaci v rámci širšího kontextu. Publikace nabízí i shrnutí podnětů pro aplikaci statusu umělce v ČR.

Publikace ke stažení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *