Artalk.cz

TS: Šimon Tóth v Rozkvet Gallery

Šimon Tóth: Doma / kurátorka: Michaela Šuranská / Rozkvet Gallery, Banská Bystrica / 1. 2. – 1. 3. 2023

Šimon Tóth: Doma
vernisáž:
31. 1. / utorok / 18:30 hod
trvanie výstavy:
1. 2. – 1. 3. 2023
Rozkvet Gallery, Horná 36
kurátorka: Michaela Šuranská

Ústredným motívom projektu je „dom“, ktorý v Tóthovej tvorbe figuruje už dlhšiu dobu. Autor tu s ním narába v dvoch rovinách – jedna je širšia, otvorená rôznym interpretačným možnostiam, dotýkajúca sa globálnej problematiky vykorenenia, straty stabilita a útočiska. Druhá rovina je autorova osobná, kde „dom“ je motívom hľadania alebo „skúmania prostriedkov osobného zadefinovania sa.“ Autor sa o dome vyjadruje ako o „štartovacej čiare, hodnote, ktorá ovplyvňuje naše fungovanie vo svete. Dom je všetko, je to sen, ilúzia a zároveň realita.“

Tóthovým východzím, a často cieľovým, médiom je kresba, ktorá spolu s maľbou a priestorovou inštaláciou je na výstave prezentovaná. Autor pracuje s redukciou, náznakom a pohrávaním sa s otvorenosťou interpretácie. V dielach je prítomných niekoľko symbolických motívov – archetypálny dom, roh, zem, terén, konvexné a konkávne, koberec predstavujúci dom-ácnosť.

Šimon Tóth je študentom posledného ročníka maľby na Akadémií výtvarných umení v Banskej Bystrici, v ateliéri STARTUP. V rokoch 2019 – 2022 participoval na výstavách (výber) „Edges – Okraje“ Young Art Exhibition POKOJE (Palác Hrzánů z Harasova, Praha, ČR), DVA DOMY (Galéria Jula Bindera, Banská Štiavnica, SK), Tvortvortvor, Festival mladého umenia (Sečovce, SK), Rôzne formy fluidity (Rozkvet Gallery, Banská Bystrica, SK), Periférne videnie (Pistoriho palác, Bratislava, SK), Mladá pamäť (Šopa Gallery, Košice, SK).

Projekt formou štipendia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Činnosť Rozkvet Gallery z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Ďakujeme.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *