Artalk.cz

RE: V závetrí rezbára

Publikujeme reakciu Adama Macka na text Petra Milčáka, v ktorom vysvetľuje fungovanie a zázemie či kompetencie Galérie mesta Levoča, ktorá nemá právnu subjektivitu, čo vidí ako hlavný problém. Macko uvádza, že Galéria mesta Levoča má dva veľké problémy – neodborné resp. nekvalifikované vedenie a správu zbierky.

RE: V závetrí rezbára

Aktuálnu situáciu Galérie mesta Levoča (ďalej GML) považujem za pomerne čitateľnú, a tak som k nej pristupoval v rámci komentára. Informácie vychádzajú z verejných zdrojov a v rámci vyžiadaných odpovedí cez infozákon. GML kumuluje dva zrozumiteľné problémy – neodborné nekvalifikované vedenie a správu zbierky. Reakcia externého kurátora to potvrdzuje a javí sa, že v prípade zbierkového fondu (ktorému sa v texte úplne vyhol) by mali nastúpiť iné orgány verejnej kontroly. 

Ak som v pôvodnom texte spomínal elementárnu inštitucionálnu negramotnosť, pasáž o právnej subjektivite či získavaniu dotácií ju v plnej miere dokladuje. GML bola založená v zmysle zákona 206/2009 Z. z. ako miestna, verejná, zbierkotvorná inštitúcia, riadi sa ním a povinnosťami z neho vyplývajúcimi. Odbornej verejnosti sú všeobecne známe, nevidím zmysel ich tu opakovať.

Autoritárskemu mysleniu je vlastné, že odôvodnenú a podloženú kritiku inštrumentalizuje na nepriateľstvo, jej podstatu individualizuje do subjektu autora a dehumanizuje optikou údajnej zaujatosti. Ako pozorujeme v súčasných udalostiach, dôsledkami nemusí byť len reputačná škoda. Krivý potom nie je pôvodný kritický text, ale mentálny a morálny svet reagujúceho. 

Odmietam prenášať upadnutý diskurz verejnej debaty na odborný portál, preto nebudem venovať priestor podrobnému rozboru ad hominem reakcií bulvárneho príspevku Milčáka. Vyvracať podrobne úmyselné nepresnosti a klamstvá by znamenalo akceptovať túto „dymovú clonu“, ktorá chce odvrátiť pozornosť od základného problému: on ako osoba nemá kvalifikáciu ani vzdelanie na odbornú pozíciu kurátora verejnej zbierkotvornej galérie. Rozumiem stratégií zahltiť reakciu manipuláciami (spomínanú internú výzvu z r. 2016 podpísalo 11 výtvarníkov, dizajnérov, architektov a právnička), preukázateľnými klamstvami (nebol som členom galerijnej rady r. 2015 v čase jeho dosadenia), fabuláciami o hlásenia sa k postom, či pre mňa nezrozumiteľnými projekciami o nezáujme dobrovoľne pomáhať s programom plateným zamestnancom správcu GML (?). Čitateľ nezorientovaný v miestnych reáliách tak nadobúda pocit neprehľadnosti. Obrazová príloha vyššie uvedené veci vyvracia. Pasáž o seba-ospravedlňovaní nepotického konania je neuchopiteľná, ak autor reakcie evidentne nerozumie (nechce?), prečo sa rodinkárstvo vo verejných inštitúciách považuje za neakceptovateľné minimálne od spoločenskej dohody na osvieteneckej správe veci verejných. 

Čo považujem za nevyhnutné komentovať, je zmienka o fyzickom napadnutí, ktorú Milčák formuluje ako dôvod pre svoju mesiášsku misiu v GML. Tento incident mi je známy, nemá absolútne žiadny súvis s galériou a z logiky veci nijako neodôvodňuje jeho neodborné angažovanie sa v inštitúcií. Primitívne diskvalifikačné vyťahovanie tejto udalosti na odbornom portáli považujem za etické dno a hanbu autora reakcie.

Zakladacia listina Galérie mesta Levoča
Štatút Galérie mesta Levoča
Príkazná zmluva
Výzva na prehodnotenie a nápravu súčasného stavu a smerovania Galérie mesta Levoča
Žiadosť o poskytnutie informácií
Odpoveď na žiadosť o poskytnutie informácií

Zverejnené informácie sú so súhlasom a na vyžiadanie autora príspevku. Redakcia si vyhradzuje právo dištancu od prípadných nepresností v autorskej formulácií.

Foto: zdroj FP GML

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *