Artalk.cz

do 30. 11. 2022 / Máš umelecké črevo?

Máš umelecké črevo? / 7. ročník medzinárodnej umeleckej súťaže pre mladých / do 30. 11. 2022

Máš umelecké črevo?

7. ročník medzinárodnej umeleckej súťaže pre mladých 

Prihlasovanie do ďalšieho ročníka medzinárodnej súťaže Máš umelecké črevo?, ktorá otvára mladým ľuďom dvere do sveta kreativity a výtvarného umenia, je spustené! Žiaci a žiačky stredných škôl, gymnázií a vyšších ročníkov ZUŠ môžu podávať svoje prihlášky do 30. novembra 2022.

Cieľom tejto netradičnej súťaže je ponúknuť mladým ľuďom a ich pedagogickému vedeniu príležitosť hlbšie sa oboznámiť so súčasnou umeleckou scénou, s prostredím galérie a popritom poskytnúť priestor aj pre ich záujmy, diskusiu či len skúsenosť pracovať v tíme na celoročnom projekte. Jej aktuálny ročník 2022/2023 tentokrát zastrešuje na prvý pohľad úplne všedná, no v skutočnosti stále aktuálna téma jedlo. 

„Téma jedla sa dá uchopiť zo spoločenského, z ekonomického či politického uhla pohľadu kriticky, ale aj v poetickejšom duchu. Môžeme premýšľať nad konzumáciou jedla ako napĺňaním základnej ľudskej potreby, nad jedlom ako spôsobom komunikácie medzi ľuďmi alebo ako estetickým objektom. Samozrejme, dostaneme sa aj k problémom – nadmernej výrobe alebo, naopak, k nedostatku potravín či plytvaniu,“ hovorí jedna z organizátoriek súťaže zo SNG Barbora Tribulová. 

„Ak by téma zaujala aj pedagógov a pedagogičky a rozhodli by sa ju zapracovať do svojich časovo-tematických a výchovno-vzdelávacích plánov, radi im s tým pomôžeme. Stačí nás kontaktovať na adrese umeleckecrevo.sng@gmail.com,“ hovorí spoluorganizátorka súťaže zo SNG Vendy Kováčová.

Tímy žiakov a žiačok vo veku 14 – 19 rokov môžu podať prihlášku do 30. novembra 2022 na webe umeleckecrevo.sng.sk, kde nájdu všetky potrebné informácie. Zapojené skupiny budú mať možnosť prezentovať a obhájiť svoje projekty pred odbornou porotou a rovesníkmi a prejsť si tak obohacujúcou skúsenosťou. Tento rok je predsedom súťaže súčasný mladý umelec Dávid Koronczi, ktorý vo svojej tvorbe pristupuje k jedlu z rôznych, často spoločensko-kritických hľadísk.

Ocenené projekty budú nainštalované na výstave finálových prác v SNG v máji 2023. Finalisti a finalistky získajú okrem darčekov aj dekrét v podobe diplomu od SNG, ktorý môžu neskôr priložiť k prihláške na vysokú školu. Víťazný tím naviac pocestuje na medzinárodné stretnutie všetkých finalistov a finalistiek zo zapojených krajín, ktoré sa koná každý rok v jednej z organizátorských inštitúcií.

Súťaž, ktorú organizuje Slovenská národná galéria v spolupráci s Východoslovenskou galériou v Košiciach a so Stredoslovenskou galériou v Banskej Bystrici, vznikla v roku 2009 v Českej republike. Od roku 2016 sa jej spoluorganizátorom stala aj SNG a ďalšie významné inštitúcie susedných krajín, čím súťaž nadobudla medzinárodný charakter.

Harmonogram súťaže

Október 2022
Metodické stretnutie pre pedagógov a pedagogičky v spolupráci s Inštitútom pre aktívne občianstvo.

November 

Online workshop s Dávidom Koronczim.

December

Diskusia s partnermi súťaže BEZOBALIS a OZ Free Food na tému udržateľnosti a jedla.

Február 2023

Workshop Ako formulovať svoje myšlienky s Taylor Wessing.

Zasielanie prác elektronickou formou.

Marec 

Online semifinále – výber max. 25 najzaujímavejších projektov. V prípade, že bude prihlásených menej ako 25 skupín, prebiehajú konzultácie k prihláseným projektom.

Máj
Finále v Bratislave. Výstava najzaujímavejších projektov v priestoroch Slovenskej národnej galérie.

Jún
Stretnutie víťazných tímov českej, slovenskej a maďarskej súťaže v jednej z usporiadateľských galérií.              

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *