Artalk.cz

TS: Martin Kochan v Galérii Schemnitz

Martin Kochan / Vedľajšie účinky / kurátorka: Lucia Miklošková / Schemnitz Gallery, Banská Štiavnica / 23. 9. – 24. 10. 2022

Názov výstavy: Vedľajšie účinky 

Vystavujúci autor: Martin Kochan

Kurátorka: Lucia Miklošková

Miesto: Schemnitz Gallery, Banská Štiavnica

Trvanie výstavy: 23.9. – 24.10.2022

Názov výstavy Martina Kochana je inšpirovaný kritickou teóriou významného nemeckého sociológa Ulricha Becka o rizikovej spoločnosti (kniha: Riziková spoločnosť, 1986). Beck opísal nový vývojový stupeň modernej spoločnosti a charakterizoval ho rizikom. Riziko je podľa neho následkom víťazstva technológii a spôsobu života, ktorý dnes vedieme na účet budúcnosti. Riziko znamená, že budúcnosť je neistá a jedným z jej možných scenárov je predpoveď katastrofy.

Kochan riziko opisuje na úrovni tela a jeho pádu. Beck riziko charakterizoval ambivalenciou, alebo tiež iróniou, pretože anticipuje katastrofu, no zároveň tiež môže otvárať nové pozitívne možnosti. Kochan túto dvojznačnosť prenáša na úroveň tela, ktoré naraz povstáva a upadá, ožíva aj umiera. Ambivalentnú telesnú poetiku, kedy jeden obraz v sebe spája pozitívny aj negatívny pól, môžeme nazvať grotesknou.

Groteskné obrazy sú dvoj-telesné, pretože vždy sa nachádzajú v procese premeny –  „stávania sa“ niečím iným. V tomto zmysle groteskné telo nie je nikdy dokončené. Kochanove telesné obrazy sú performatívne, telo je prerastené s neživými predmetmi, alebo prírodou, s ktorými vytvára spojenie (kostra ruky prerastá v hrable, telo z ktorého vyrastá strom, figúra ktorá je ťažidlom a pod.). Telo pre Kochana nie je cieľom, ale nástrojom, pre formulovanie širších súvislosti a obsahov zakorenených v sociálno-spoločenskej, historickej alebo kultúrnej problematike. Groteskné obrazy predmetom len prepožičiavajú telesný charakter. Takouto dualitou groteskné telo opísal aj literárny vedec Michail Bachtin, ktorý práve v priesečníkoch reťazenia tela s inými článkami identifikoval výraz grotesknosti.

Diela, ktoré sú na výstave prezentované nadväzujú na autorove skoršie práce, v ktorých sa zaoberal otázkami vizuálneho stvárnenia telesnosti a možnosťami  umenia po moderne. Martin Kochan je intermediálny umelec, sebavedome pracuje a experimentuje s rôznymi  médiami. Na výstave sú zastúpené objektové formy, koláž, video aj fotografické práce zaznamenávajúce jeho intervencie vo verejnom priestore.

Medzi najnovšie diela, ktoré sú na výstave prvýkrát prezentované, patria objekty a video. V prvom prípade ide o mužský akt v telesnom kŕči. Socha bola modelovaná v digitálnom priestore a výsledná prezentácia je sekundárnym prepisom virtuálneho obrazu do 3-dimenzionálneho priestoru. Druhým prípadom sú dve abstraktné geometrické konštrukcie, ktoré usporiadaním foriem vychádzajú z ľudského tela. Konštrukcie odkazujú na ľudské telo, ktoré sa nachádza v zvláštnej polohe fatálneho pádu a zároveň, pôsobia ako ochranné schránky pre toto telo. Novo vytvoreným dielom je aj poetické video, zachytávajúce telo uložené v zemi, z ktorého vyrastá strom. Kochan pracuje s archaickou symbolikou a rituálom stvorenia. Telo síce umiera, no zároveň sa stáva potravou pre nový život. To sugeruje nádej, teda, že koniec (ešte) nenastal.

Výstava Vedľajšie účinky je výpoveďou o ťaživom pocite človeka zo súčasnosti. Je o človeku, ktorý sa nachádza na pokraji síl, jeho telo už nevládze, drevnatie, až sa stáva niečím iným, avšak stále použiteľným.

Výstava vznikla v spolupráci s Galériou Jána Koniarka v Trnave. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Martin Kochan je absolvent Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (2002-2007) a Ateliéru figuratívneho sochárstva na Fakulte výtvarných umení Vysokého učení technického v Brne (2008-2010). V roku 2014 bol finalistom Ceny Oskara Čepana. Od roku 2010 spolupracuje s výtvarníkom Cyrilom Blažom. Zúčastňuje sa výstav doma aj v zahraničí, žije a tvorí v Trnave.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *