Artalk.cz

TZ: Jasmin Schaitl a Matěj Frank v Galerii města Blanska

Jasmin Schaitl a Matěj Frank / Triggers / Galerii města Blanska / Blansko / 25. 9. – 6. 11. 2022

Jasmin Schaitl a Matěj Frank se zajímají o začátek, průběh a konec proměny v čase. Pozorují odrazy původního stavu situací, věcí, vzpomínek. Moment reflexe změny chápou jako spouštěč – trigger, který dělí minulý stav od jeho nové podoby.

Matěj Frank ve výstavě pracuje s deskami z plexiskla, které brousí a dokresluje grafitem. V jejich vrstvení můžeme nalézat abstraktní krajiny, nejasné figury i odrazy sebe samých – chtě nechtě, skrze odrazy, průzory skel a odlesky se stáváme součástí instalace. Procházíme se v bludišti odrazů, společně i každý za sebe.

Jasmin Schaitl zkoumá možnosti subjektivního i kolektivního zobrazení připomínání si jednotlivých událostí a současně postupnou proměnu jejích ozvěn v čase. Performativním gestem vybízí ke soustředění se na přítomný okamžik, ale také na možnosti znovu zpřítomnění pro nás důležitých momentů. Vyzývá k divácké interakci a spolupodílení se na kolektivním záznamu stavu naší mysli. Když se nehmotná myšlenka promění v materiál a následně jeho forma změní tvar, promění se i vzpomínka?

Oba autoři dbají na přítomnost diváků, hru vztahu objektů a prostoru. Ptají se, co lze vidět a vnímat jinak poté, co vybraný spouštěč začne působit na proces nebo materiál. Co se odehrává v prostoru mezi podnětem a reakcí? Jak s tímto fyzickým i imaginárním prostorem naložíme?

k/ Júlia Chodúrová Bútorová

Jasmin Schaitl (1987, AT) je vizuální umělkyně a performerka. Její díla se pohybují mezi kresbou, akcí, videem a sochou. Spolupracuje s umělci z různých oborů a podílí se na několika výzkumných projektech s vídeňskou Vysokou školou užitých umění (Die Angewandte), kterou také absolvovala. Vystavovala a performovala v mnoha evropských zemích, USA, Izraeli a Jižní Koreji.

Matěj Frank (1989, CZ) původně vystudoval sochařství. Ve své práci se zabývá prostorem v tom nejširším slova smyslu a přistupuje k němu jako sochař, kreslíř a performer. Působí na katedře sochařství na Akademii výtvarného umění v polské Wroclawi. Pravidelně se účastní výstav jak v ČR, tak v zahraničí.  Podílí se na fungování spolku Bludný kámen, platformy soudobého vizuálního umění a současné „experimentální“ hudby.

Jasmin a Matěj jsou si nejen uměleckými ale i životními partnery. Společně vychovávají syna Tea a žijí střídavě ve Vídni a u Olomouce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *