Artalk.cz

TZ: Jan Ambrůz v Domě umění města Brna

Jan Ambrůz / kurátorka: Marika Svobodová / Dům umění města Brna / Brno / 17. 8. – 30. 10. 2022

Jan Ambrůz, významný představitel současného nefigurativního sochařství a vedoucí ateliéru Sochařství 2 na Fakultě výtvarných umění při VUT, se po delší odmlce vrací k výstavní činnosti. Návštěvníci Domu umění města Brna se tak od 17. srpna 2022 mohou těšit na Ambrůzovu nejnovější tvorbu nejen z oblasti sochařství, ale i videa, která souvisí s komunitně-ekologickým projektem jinákrajina, jehož vznik Jan Ambrůz inicioval. Vernisáž proběhne v úterý 16. srpna 2022 od 18 hodin, její součástí bude vystoupení skupiny Lesní zvěř v parku Koliště za Domem umění od 19 hodin.

Základním tématem sochařských objektů a instalací ze dřeva, železa či skla a rozměrných černých kreseb, které výstava prezentuje, je elementární tvar – ovál, který se objevuje v různých obměnách. Ambrůz zde navazuje na svoji dřívější sochařskou tvorbu, založenou na práci se základními geometrickými tvary. Jedním z výchozích inspirací oválu jsou čistě osobní konotace autora ve vztahu k Brnu, s motivy sportovních závodišť a okruhů, jež lze v obecné rovině vnímat především jako opakující se rytmus cest a návratů, životní cyklus nebo přírodní koloběh.uvádí k výstavě její kurátorka Marika Svobodová.

Do souvislosti se sochařskými díly jsou na výstavě postavena i videa, která dokumentují autorovo pozorování přírody. Tato pozorování souvisí s jeho dlouholetou činností v rámci projektu jinákrajina, který vznikl v roce 2005, kdy se Jan Ambrůz usadil v rodných Šarovech u Zlína. Původní koncepce projektu spočívala v umisťování sochařských realizací v krajině, postupem času se ale proměnila v komunitní a ekologicko-aktivistický projekt, na němž se významně podíleli nejen studenti Ambrůzova ateliéru, ale také místní obyvatelé. Vedle sochařských realizací se v průběhu let uskutečnilo například sázení alejí stromů, budování nových cest, obnovení studánky a řada dalších činností, jejichž společným záměrem byla především rekultivace krajiny, návrat obyvatel do okolní přírody a posílení sepětí s místem, v němž žijí.

Výstavu doprovodí monografie, která představí tvorbu Jana Ambrůze od poloviny osmdesátých let do současnosti. V rámci doprovodného programu se kromě tradičních komentovaných prohlídek uskuteční také diskuzní večer na téma kultivace krajiny v kontextu současného umění, exkurze do Šarov a další události. Kompletní program s podrobnými informacemi najdete na www.dum-umeni.cz.

Jan Ambrůz (*1956) pochází ze Šarov u Zlína, kde v první polovině osmdesátých let studoval detašovaný ateliér designu pražské Vysoké školy umělecko-průmyslové. Ambrůzova sochařská tvorba se od poloviny osmdesátých let výrazně prosadila na české a mezinárodní umělecké scéně, především ve formě dočasných, geometricky řešených, velkoformátových instalací z tabulí skla, tesaných dřevěných trámů, železných plechů nebo kamenných bloků, umisťovaných převážně do přírodního prostředí, ale také do veřejného prostoru města i do interiéru budov a galerií. Od devadesátých let získal řadu mezinárodních stipendií např. od newyorské Pollock-Krasner Foundation, Wilhelm Lehmbruck v Duisburgu, Hannoveru a dalších. Svým přístupem k péči o konkrétní krajinu, její estetickou kvalitu, ale zejména zaměřením na ekologický a komunitní aktivismus předznamenal Ambrůz tendence současných uměleckých iniciativ. Pravidelně vystavuje v českém i mezinárodním prostředí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *