Artalk.cz

TS: Biatec. Keltská mincovňa

Biatec. Keltská mincovňa / Kurátorka: Margaréta Musilová / Galéria mesta Bratislavy, Pálffyho palác, Bratislava / 7. 9. 2022

BIATEC. Keltská mincovňa

Stála expozícia

Galéria mesta Bratislavy, Pálffyho palác, Panská 19

Vernisáž: 10. 8. 2022 o 18:00

Kurátorka: Margaréta Musilová

Foto: Zlaté mince, statéry typu NONNOS a BIATEC z Bratislavského hradu z roku 2009, zo zbierkového fondu Slovenského národného múzea – Historického múzea v Bratislave

Nová expozícia BIATEC. Keltská mincovňa, ktorú pripravil Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave (MÚOP) v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy (GMB) prezentuje miestne kultúrne dedičstvo keltskej civilizácie prostredníctvom vizuálnych príbehov. Prepojenie architektonického riešenia relatívne malého priestoru s modernými digitálnymi technológiami prináša návštevníkom bohatý obsah v interaktívnom spracovaní.

Myšlienka vzniku stálej expozície keltského mincovníctva vznikla bezprostredne po ukončení archeologického výskumu, ktorý prebiehal v Pálffyho paláci na Nálepkovej ulici 19 – 21 (dnes Panská ulica 19) v rokoch 1982 – 1985. Tento výskum priniesol významné objavy. Ide o nálezy, potvrdzujúce činnosť keltskej mincovne, ktorá sa nachádzala práve v týchto miestach. Okrem samotných stratigrafických vrstiev a objektov svedčili o tejto mincovníckej  činnosti nálezy tzv. technickej keramiky. Na území Bratislavy bola objavená v takom množstve po prvý raz. Na Panskej 19 sa našli nie len keltské archeologické nálezy, ale aj vzácne kostrové pozostatky ľudí, ktorí neboli rituálne pochovaní. Pravdepodobne zahynuli pri neznámej vojnovej udalosti.

Do priestoru expozície je zaradených niekoľko vybraných artefaktov, z ktorých každý vo svojej kategórii reprezentuje povahu a charakter predstaveného historického obdobia. Odkláňame sa tak od expozícií presýtených sklenými vitrínami s obrovským počtom zameniteľných exponátov. Získavame tým priestor ako vo fyzickej expozícii, tak aj v pozornosti návštevníka, ktorého autenticky vtiahneme do historickej témy.

Bratislavskí Kelti boli výnimoční tým, že okrem rôznych obrazových motívov a symbolov, väčšinou náboženského a mytologického charakteru, nechali na minciach vyraziť aj nápisy. Tieto sú zároveň najstarším svedectvom použitia latinského písma – kapitály – na našom území. Poznáme celkove 16 nápisov na najväčších strieborných minciach, tzv. tetradrachmách (17g), ktoré môžu byť podľa jazykovedných analýz osobnými menami vládcov a panovníkov. Najčastejší je nápis BIATEC, podľa neho dostali názov „biateky“.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Kurátorka: Margaréta Musilová

Texty: Margaréta Musilová, Alena Šefčáková

Odborná spolupráca: Radoslav Čambal,  Anna Gondová,  Stanislav Kiča, Eva Kolníková, Branislav Lesák, Matej Novotný, Ján Šicko, Andrej Vrtel

Reštaurovanie, kópie exponátov: Františkek Engel

Architektúra expozície, grafický dizajn: Peter Liška

Software: Juraj Sukop

Animácia: Michaela Čopíková, Veronika Obertová

Hudba: Adam Matej

Jazyková korektúra, preklad: Beata Bradford

Produkcia, realizácia expozície: Jozef Balužinský, Lucia Kuklová, Jozef Tyrol, Alžbeta Lišková

Exponáty: Múzeum mesta Bratislavy,  Slovenské národné múzeum – Historické múzeum, Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum, Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum, Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave

Organizátori: Galéria mesta Bratislavy, Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave

Fotografie: Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave, Múzeum mesta Bratislavy, Slovenské národné múzeum – Historické múzeum

Partneri: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava Tourist Board

Projekt finančne podporili: ARCH, Fond na podporu umenia, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Mediálni partneri: Citylife, FlashArt, Artalk, Rádio Devín, inBA, GoOut

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *