Artalk.cz

TS: Taskscape v Kláštore hieronymitánov

Katarína Balúnová, Gabriela Birošová, Martin Jombík, Viktor Fuček, Kateřina Kocourková, Dominika Škorváneková / Taskscape / kurátorka: Michaela Šuranská / Kláštor hieronymitánov / Štiavnické Bane / 4. 8. – 5. 8. 2022 

Kláštor Opening 2022 „Taskscape“ v Kláštore hieronymitánov

Program

4. 8. / štvrtok / 17:30 hod / Pamiatkarske objavy v teréne a ich interpretácia / odborná  prednáška / PhDr. Matúš Martinák

5. 8. / piatok / 2022 od 17:00 do 20:00 hod

17:00 – Nongalerijná umelecká sféra / odborná  prednáška / PhDr. Alena Vrbanová, PhD

18:00 – vernisáž výstavy Taskscape a komentovaná prehliadka

+ Spektrum / prezentácia projektu Veroniky Šmírovej 

Multimediálny projekt Kláštor Opening sa vyvíja od roku 2019. Charakteristické je preň situovanie v prostredí sakrálnej barokovej pamiatky a jej reflektovanie skrz jazyk a optiku vizuálneho umenia. 

Projekt prioritne rozvíja a prezentuje umeleckú tvorbu a zároveň dočasne aktivizuje, oživuje pamiatku z polovice 18. storočia – Kláštor hieronymitánov v obci Štiavnické Bane.  Jeho súčasťou sú tiež odborné prednášky z oblasti teórie a dejín umenia a súčasného umenia, architektúry, histórie, obnovy a ochrany pamiatok.

Témou tohtoročnej výstavy je taskscape – ,,krajina utváraná ľudskou činnosťou“ (Ingold, T., 1993). Termín indikuje špecifiká a tvaroslovie okolitej krajiny formovanej storočiami baníckej aktivity. 

Výstava bude zhŕňať diela týchto autorov a autoriek: 

Katarína Balúnová, Gabriela Birošová, Martin Jombík, Viktor Fuček, Kateřina Kocourková, Dominika Škorváneková.

Súčasťou podujatia bude prednáška PhDr. Aleny Vrbanovej, PhD na tému ,,Nongalerijná umelecká sféra“, prednáška PhDr. Matúša Martináka s názvom ,,Pamiatkarske objavy v teréne a ich interpretácia“ a prezentácia projektu intermediálnej umelkyne Veroniky Šmírovej –  „Spektrum“. 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner. 

Ďalší partneri:

Štiavnické Bane, UM, n.o. a Rozkvet Gallery, Akadémia umení v Banskej Bystrici, SES ENERGY, a.s. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *