Artalk.cz

TZ: Bogdana Zayats v INI Project

Bogdana Zayats: Myslet na válku v linkách i slovech

Organizace INI Project zareagovala na eskalující konflikt na Ukrajině a vypsala otevřenou výzvu na tříměsíční tvůrčí rezidenci v Praze pro umělkyně a umělce zasažené válkou. Od dubna do začátku července se tak mohou návštěvníci prostoru na Žižkově zúčastnit několika akcí organizovaných ukrajinskou umělkyní Bodganou Zayats, která samotným názvem rezidence “No More Titles I could Think of” odhaluje, že bez reflexe probíhající války by byla její další tvorba téměř nemyslitelná.

Autorka, která prezentuje své politicko-poetické komiksy převážně v online prostředí pod identitou @my_pet_spider, během pobytu v prostoru INI koncipuje svá díla i jednotlivé veřejné akce jako reakci na konkrétní válečné události na Ukrajině i na situace, ve kterých se nyní v jejich důsledku ocitá. Program pro veřejnost tak ve spolupráci s dalšími ukrajinskými umělkyněmi působícími aktuálně v Praze zprostředkovává návštěvníkům nejen autorčinu tvorbu, ale také kontexty současného ukrajinského umění a jeho proměn v návaznosti na Ruskou invazi na Ukrajinu.

Svou tříměsíční rezidenci autorka zakončí stejnojmennou pop-up výstavou (No More Titles I Could Think Of: the final show), která představí nová díla vzniklá během jejího pobytu. Akce se uskuteční 8.7. v 17:00 v prostoru INI. “Je skvělé, že jsem v rámci rezidence mohla experimentovat a objevovat nové formy své práce. Na závěrečné výstavě budou kresby, objekty i video. Jde v podstatě o dokončené nápady, které jsem měla v hlavě hned na začátku pobytu. I to je důvod, proč se těžko odpovídá na otázku, co všechno se změnilo, protože v podstatě pracuji pořád stejně, jen už není tak složité nápady realizovat,” říká ke své aktuální tvorbě i zkušenosti s dočasným pobytem v ČR Bogdana Zayats.

Poprvé se návštěvnice a návštěvníci INI prostoru měli možnost seznámit s tvorbou Bogdany Zayats v rámci pop-up výstavy All That’s Left připravenou ve spolupráci s umělkyní Darjou Lukjanenko. Na místě byly k vidění vybrané listy komiksů Bogdany Zayats a série tisků Darji Lukjanenko nazvaná Anti-cosmism flags (2021) vycházející z kritiky ruského kosmismu. Umělkyni a studentku UMPRUM Darju Lukjanenko pozvala rezidentka i v následujícím programu, aby svůj dlouhodobý výzkum o dopadech přetrvávajícího imperiálního tlaku na ukrajinskou kulturu zpřostředkovala také publiku INI projects. Svou lekci Ukrajinská kultura v době války: akcelerovaná dekolonizace uvedla Darja Lukjanenko slovy: „Den před invazí pronesl válečný zločinec a prezident Ruska projev, ve kterém trval na tom, že by Ukrajina neměla existovat, stejně jako by neměl existovat ukrajinská identita. Není to však zdaleka první případ, kdy byla ukrajinská kultura napadena. Za posledních 400 let je známo 134 případů potlačení ukrajinské kultury.” Umělkyně v rámci lekce na konkrétních příkladech ukázala, jak konfrontace s ruským imperialismem, opakovaný boj za nezávislost a pokusy o zachování dědictví pomohly na Ukrajině zformovat kulturu jako nástroj odporu. Záznam přednášky dostupný široké veřejnosti je k dispozici na webových stránkách INI Project. (http://iniproject.org/prostor/vystupy/video/lekce-darji-lukjanenko).

Předposlední akcí pořádanou v rámci rezidence byla Lekce a promítání o animované tvorbě na Ukrajině, kterou pražskému publiku přednesla studentka režie Maria Afanasieva. Organizace INI Project současně jedná s umělkyní Bogdanou Zayats o možnostech prodloužení pobytu v ČR v rámci pokračování studia na Akademii výtvarných umění v Praze. INI Project se v posledních letech kromě prezentace již etablovaných autorek a autorů věnuje spolupráci s umělkyněmi a umělci pocházejícími z 30.6.2022 příslušníků etnických minorit nebo znevýhodněných a utlačovaných skupin obyvatel. Záměrem programu je zviditelnit a podpořit důležité hlasy (nejen) na umělecké scéně, které dosud měly méně příležitostí k vyjádření, vytvářet pole pro nová setkání a tvůrčí i lidské dialogy.

Bogdana Zayats na rezidenci v INI prostoru (Jeronýmova 88/9, Praha)

duben- červen 2022

Bogdana Zayats (*2002, Kyjev) je studentkou filozofie a umění. Ve své praxi se soustředí na ilustraci, komiksy a
tvorbu zinů, přičemž své práce publikuje především v online prostředí pod identitou @my_pet_spider. Skrze
krátké juxtapozice kreseb a textů reflektuje okamžiky ze svého života, které podněcují její poetické i politické myšlení. V současnosti zaměřuje Bogdana Zayats svou pozornost na obrazy násilí a války a na to, jaké příležitosti k angažovanosti či pasivitě skýtá naše pravidelné setkávání se s nimi. Bogdana Zayats studuje třetím rokem estetiku a etiku na Národní univerzitě Tarase Ševčenka v Kyjevě. Je také studentkou programu současného umění na Akademii mediálních umění v Kyjevě

INI Project / PROSTOR

Nabízíme na dobu dvou měsíců umělcům, teoretikům či kurátorům, aby si ho libovolně přetvořili ve vlastní ateliér,
dílnu, místo setkávání, kancelář. Jedinou podmínkou jsou pravidelné veřejné akce, které se zpravidla konají
jednou za dva týdny. V době, která je silně zaměřena na výsledný produkt, se tak naopak snažíme zdůraznit samotný proces vzniku, dát pozvaným hostům možnost připravovat nové projekty, díla či texty, ale i jen formulovat témata, která je aktuálně zajímají a zvát hosty nejen z oblasti umění, kteří jsou jejich tvorbě či myšlení
blízcí. Jednotlivé výstupy jsou spíše dílčími experimenty, které možná teprve vyústí ve výstavu, publikaci apod.
Zároveň jsou všechny akce přístupné jak umělecké scéně, tak širší veřejnosti, a tak jsou právě vznikající nápady
často tímto způsobem vystaveny první reflexi a diskusi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *